Hiiliviisaat kylät

Kohti Hiiliviisaita Kyliä

Hanke numero: 124263

Hankkeessa toteutetaan kylien vähähiilisyysprosessi kahdeksalla Elävä Kainuu Leader:n toiminta-alueella sijaitsevalla kylällä.  

  • Hankesuunnittelun aluksi kartoitetaan kylän ympäristöasioiden nykytila ja tehdään siihen liittyen kyläkysely. Tavoitteena on käynnistää jokaisessa hankesuunnittelun kohteena olevassa kylässä vähintään yksi konkreettinen, vähähiilisyyttä edistävä kokeilu.  

  • Kokeilun avulla voidaan esim. tehdä kylän ympäristösuunnitelma, suunnitella kylän digitalisaatiota eteenpäin, kehittää kylän jätehuoltoa ja kierrätystä, järjestää ympäristöaiheinen tapahtuma, suunnitella energiaomavarainen kylä, perustaa kylän yhteinen lähiruokapiiri, organisoida kimppakyytijärjestelmä, tehdä yhteishankintoja aurinkopaneeleista tai digilaitteistosta kylätaloille, yms. Oleellista on, että tekemisessä konkretisoituu kylän sisäinen yhteinen tekeminen ympäristön hyväksi.  

  • Valituille toimenpiteille laaditaan toteutusaikataulu ja valitaan vastuutahot/-henkilöt. Hankkeessa autetaan suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisessa ja tarvittavan rahoituksen etsimisessä.  

  • Hankkeessa järjestetään myös vähintään kahdeksan kaikille avointa tilaisuutta vähähiilisyyteen liittyvistä teemoista sekä hankkeen teemaan liittyviä opintomatkoja.  

Hankkeen jälkeen on mukana olleilla kylillä kylän ympäristösuunnitelmat päivitetty, kokeilut saatettu käytäntöön ja luotu yhteishenkeä kyläläisten keskuuteen.  

Lisäksi osallistuneilla kyläläisillä on uusia innovaatioita, halu toimia kestävän kehityksen mukaisesti ja nuorempaa sukupolvea on aktivoitu jatkamaan kylien yhdistysten viitoittamalla tiellä.

Hankkeen rahoituksesta lisää Elävä Kainuu Leaderin nettisivuilla:  

https://kainuuleader.fi/rahoitetut-yleishyodylliset-kehittamishankkeet

 

Kalenteri