Uutiskirje ei näy oikein? Katso uutiskirje selaimessa.

 

22.12.2020

Hyvä OLKA Kainuu Uutiskirjeen tilaaja

OLKA Kainuu Uutiskirjeessä tiedotamme ajankohtaisesta OLKA toiminnasta.

Jatkossa julkaisemme Uutiskirjeen noin neljä kertaa vuodessa.

Uutiskirjeen 2/2020 sisältö:

 • Katsaus vuoteen 2020
 • Katsaus vuoteen 2021
 • Teemapäivä OLKA-pisteellä
 • Tullaan tutuiksi!
 • Hae OLKA-vapaaehtoiseksi
 • OLKA-pisteen toiminta
 • Anna palautetta
 • Kiitos ja Hyvää Joulua

 

Katsaus vuoteen 2020

Vuosi 2020 oli OLKA Kainuu -toiminnan ensimmäinen vuosi. Hankkeen koordinaattorit, OLKA-koordinaattori Seija Heikkinen ja verkostokoordinaattori Jari Vierimaa aloittivat tehtävissään alkuvuodesta. Kevään aikana järjestimme verkostotapaamisia ja kerroimme eri yhteyksissä OLKAn toiminnasta. Keväällä lähetettiin myös kainuulaisille järjestöille sekä Kainuun soten työyksiköille kyselyt, joilla selvitettiin järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan tilanne Kainuun keskussairaalassa vuoden 2019 lopussa.

Syksyllä kävimme eri yhdistysten ja sairaalan yksiköiden tilaisuuksissa kertomassa OLKA-toiminnasta. Lokakuussa, valtakunnallisella OLKA-viikolla, avasimme OLKA-pisteen Kainuun uuteen sairaalaan. OLKA-pisteeltä saa tietoa eri yhdistysten toiminnasta tai terveyteen liittyvistä asioista. OLKA-pisteellä järjestettiin syksyn aikana myös yhdistysten erilaisia teemapäiviä. Marraskuussa järjestimme ensimmäisen Toivo-vertaistukivalmennuksen verkkovalmennuksena.

OLKA-toiminta toteutetaan Kainuun soten, Kainuun keskussairaalan ja yhdistysten välisenä yhteistyönä. Kainuussa OLKA-toimintaa kehittää Kainuun Nuotta ry sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn rahoituksella.


 

 

Katsaus vuoteen 2021

Vuonna 2021 OLKA-toiminnan kehittämistä jatketaan suunnitelman mukaisesti. OLKA-pisteellä yhdistykset, yhteisöt ja sairaalan osastot voivat järjestää erilaisia teemapäivä ja vapaaehtoisia toimii myös pisteellä päivystäjinä. Järjestämme sairaalavapaaehtoistoiminnan Ilona-valmennuksia sekä Toivo-vertaistukivalmennuksia. Kutsumme Kainuun jo koulutetut kokemustoimijat yhteiseen tapaamiseen, jossa tutustutaan ja orientoidutaan OLKA-toimintaan ja OLKAn HELMI-toimintaan.

Järjestämme yhteistyötapaamisia sekä OLKA-infoja yhdistyksille ja sairaalaan osastoille. Sairaalassa toimii nimetyt yhdyshenkilö jokaisella yhteistyöosastolla sekä sairaalan OLKA-vastaavana 1.1.2021 aloittava kuntoutusohjaaja Minna Mäkäräinen.


 

Teemapäivä OLKA-pisteellä

Kainuun Näkövammaiset viettivät valtakunnallista sokeiden viikkoa 8.-15.11.2020.

- Viikko sisälsi erilaisia tempauksia ja teemana oli nimenomaan tehdä Näkövammaismerkkiä tutuksi. Vietimmekin teemapäivää näillä teemoin Kainuun keskussairaalan OLKA pisteellä perjantaina 13.11.2020.

- OLKA-piste mahdollistaa oman yhdistyksen toiminnan esittelyn näkyvällä paikalla sairaalan tuloaulassa. Vaikka kohtaamiset jäivät vielä vähemmälle, oli ilo huomata, että sairaalassa kävijöillä riitti aikaa ja mielenkiintoa seurata mitä tietoa OLKA-pisteen näytöllä oli luettavissa. Uskon, että kunhan koronatilanne helpottuu, niin kohtaamiset lisääntyvät ja ihmiset rohkaistuvat tulemaan yhä enemmän keskustelemaan sekä hakemaan tietoa ja apua asioihinsa.

- OLKA-pistettä hyödynnämme myöhemminkin. Pisteeltä löytyvät myös ajantasaiset esitteemme ja yhteystietomme, jotta meidät on helppo tavoittaa.

Mia Leinonen
Kainuun Näkövammaiset ry.


 

Iso kuva 

Tullaan tutuiksi!

Anne Mikkonen on ensimmäisiä OLKA Kainuun kouluttamia vertaistukijoita.

- Minä olen Mikkosen Anne Kajaanista. Perheeseeni kuuluvat puolison lisäksi kouluikäiset lapset ja koira. Kotoisin olen Kajaanista, opiskellut ja työskennellyt nuorempana myös Savossa ja Uudellamaalla. Työelämässä olen ollut noin 20 vuoden ajan. Tällä hetkellä suoritan sosionomi yamk:n kuntoutuksen monimuoto-opintoja Kuopiossa.

- Oma kokemukseni sairastumisesta, leikkaus- ja lääkehoitojen sekä kuntoutumisen läpikäyminen ovat olleet kasvattavia ja opettavaisia. Vaikeita ja epätoivoisiakin hetkiä on kuulunut myös tuolloin elämään, ja vertaistuen merkitys on ollut arvokasta monin eri tavoin. Vertaistuen etsiminen ja saaminen on kuitenkin vaatinut avoimuutta, päättäväisyyttä ja rohkeuttakin.

- Vertaistuen saatavuudessa oikea-aikaisesti on mielestäni vielä kehitettävää ja siksi paikallisen OLKA- toiminnan vertaistukikoulutuksiin osallistuminen tuntui tärkeältä ja tarpeelliseltakin. Tärkeimpiä anteja syksyn koulutuksissa oli monipuolinen joukko vertaistukijoiksi aikovia, joiden kanssa käytiin merkityksellisiä keskusteluita koulutuksen eri aiheista.

- Rohkenen lämpimästi suositella lähtemään mukaan tuleviin OLKA:n vertaistukikoulutuksiin ja toimintaan mukaan, vaikka oma polkunikin vertaistukijana on vasta aluillaan.

- Vertaistuessa on voimaa! Hyvän joulun toivotuksin, Anne.


 

Iso kuva

Hae OLKA-vapaaehtoiseksi

Vapaaehtoistoiminta kuuluu OLKA®-toimintaan ja sen tarkoituksena on antaa iloa, tukea ja toivoa potilaille ja heidän läheisilleen. Toiminta on luottamuksellista.

Jatkossa, kun koronatilanne on helpottunut, vapaaehtoiset tulevat toimimaan Kainuun keskussairaalassa sovituilla yhteistyöosastoilla sekä OLKA-pisteellä uuden keskussairaalan aulatiloissa. Vapaaehtoisvuorot ovat pääosin arkisin päiväsaikana. Joitakin tehtäviä on mahdollista tehdä illalla ja viikonloppuisin.

Vapaaehtoistoimijoiden tehtäviä ovat mm. vertaistukihenkilötoiminta, juttukaveri, aula-avustaja, leikkikaveri ja esiintyjä. Vertaistukihenkilöllä on omakohtainen kokemus sairaudesta tai vammasta. Muissa tehtävissä sairaalavapaaehtoisena voi toimia ilman omakohtaista kokemusta sairastumisesta tai vammautumisesta.  Vapaaehtoistyö ei korvaa ammattilaisten työtä eikä ota kantaa hoidollisiin asioihin, vaan toimii potilaan tukena.

OLKA-vapaaehtoiseksi voit hakea tällä lomakkeella.

Kaikki OLKAn OIVA-, TOIVO -ja ILONA-toimijat valmennetaan tehtäväänsä. Ensimmäinen ILONA valmennus toteutetaan alkuvuodesta 2021 lähivalmennuksena ja mukaan mahtuu 10 henkilöä, mikäli nykyiset koronarajoitukset ovat edelleen voimassa. ILONA valmennuksessa perehdytään sairaalan hygieniaohjeisiin, tietosuojaan ja vaitiolovelvollisuuteen, sairaalan turvallisuusohjeisiin, kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen sairaalassa sekä kuullaan vapaaehtoisten kokemuksia käytännössä.


 

Iso kuva

OLKA-pisteen toiminta

OLKA-piste tarjoaa:

 • tietoa yhdistysten ja sairaalan tukimuodoista
 • yhdistysten ja sairaalan yksiköiden teemapäiviä
 • tietoa vertaistuesta ja vertaistuen välitystä
 • aikaa kohdata kasvokkain

Kainuun uuden sairaalan OLKA-piste sijaitsee infon ja kahvion läheisyydessä. Lähin käynti pääovesta F1.

OLKA-pisteen avajaisia vietettiin 14.10.2020

Yhdistykset ja yhteisöt ovat tervetulleita kertomaan toiminnastaan ja vertaistuesta OLKA-pisteelle. Teemapäivässä voit esitellä oman yhdistyksesi/ yhteisösi toimintaa tai kertoa yleisistä terveyteen liittyvistä aiheista. Tämän lisäksi vapaaehtoiset voivat päivystää OLKA-pisteellä. Päivystäjät kertovat mm. OLKA-toiminnasta, välittävät vertaistukipyyntöjä sekä kertovat tasapuolisesti eri yhdistysten toiminnasta. Kaikki OLKA-pisteellä toimivat päivystäjät sekä teemapäivien järjestäjät suorittavat lyhyen verkkomateriaaliin perustuvan perehdytyksen.

Lue lisää OLKA-pisteellä toimivien ohjeistuksesta >>

Ohjesivulta löytyy myös linkit teemapäivän ajanvarauspyyntöön ja päivystysvuoron varaukseen.


 

Iso kuva

Anna palautetta

Keräämme palautetta OLKA Kainuun vuoden 2020 toiminnasta. Palautekysely on nimetön ja vastauksia käytetään OLKA Kainuu -toiminnan kehittämiseen. Kerro mielipiteesi ja kokemuksesi OLKA Kainuun toiminnasta ja ole mukana kehittämässä toimintaa.

Linkki palautelomakkeelle

Lisätietoja palautekyselystä:
Seija Heikkinen, OLKA-koordinaattori, seija.heikkinen@kainuunkylat.fi,
050 336 6034
Jari Vierimaa, verkostokoordinaattori, jari.vierimaa@kainuunkylat.fi,
044 062 8400


 

OLKA logo

 

Kiitos ja Hyvää Joulua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

OLKA Kainuu yhteystiedot:

Seija Heikkinen, OLKA Kainuu, OLKA-koordinaattori, puh. 050 336 6034 tai seija.heikkinen@kainuunkylat.fi

Jari Vierimaa, OLKA Kainuu, verkostokoordinaattori, puh. 044 062 8400 tai jari.vierimaa@kainuunkylat.fi

Lisätietoja OLKA-toiminnasta:

OLKA Kainuu  tai valtakunnallinen OLKA-toiminta

 


Tilaa/ peruuta OLKA Kainuu uutiskirje | Rekisteriseloste | Seuraa meitä Facebookissa

 

 

 

22.12.2020