OLKA Kainuu

 

 

 

 

 

Seuraava ILONA sairaalavapaaehtoisen valmennus järjestetään 24.8.2022 etävalmennuksena.
--> Lue lisää valmennuksesta ja hae mukaan.

OLKA on Kainuussa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja sen keskussairaalan sekä yhdistysten välistä yhteistoimintaa.

OLKA tarjoaa mahdollisuuden potilaan ja heidän läheistensä kiireettömään kohtaamiseen sekä tuen antamiseen sairauteen sopeutumisessa.

OLKA tuo yhdistykset sairaalaan, koordinoi sairaalan vapaaehtoistoimintaa ja huolehtii tarvittavasta koulutuksesta ja tuesta.

Tavoitteena on, että

  • yhä useampi sairaalan potilas ja läheinen saa vertaistukea ja tukea vapaaehtoisilta toimijoilta.
  • Saatu tuki on laadukasta ja tukea saaneiden elämänlaatu paranee.
  • OLKA-toiminta on osa potilaan palvelupolkua.
  • Hoitohenkilökunta saa tietoa vertaistuesta ja muista järjestöjen toimintamuodoista avuksi potilaan ohjaukseen ja tukemiseen sekä vapaaehtoisen vertaistukijan työparikseen tukemaan potilasta.
  • Yhteistyö sairaalan ja potilasyhdistysten välillä on toimivaa.
  • Vapaaehtoisilla on mahdollisuus auttaa ja heitä saadaan aktivoitua lisää toimintaan. Tämä voi olla osa potilaan kuntoutumisprosessia avun kohteena olemisesta vastavuoroiseksi tuen antajaksi.
  • Hyödyntää digitaalisia vuorovaikutteisia palveluja verkoston koulutus- ja valmennustoiminnassa, viestinnässä sekä vuorovaikutuksessa potilaan ja tuen antajan välillä.

OLKA Kainuu -toimintaan kuuluu kolme palvelulinjaa:

  • OLKA-pisteen Oiva-tietopalvelussa potilas ja hänen läheisensä saavat tietoa potilasyhdistyksistä ja yhdistykset voivat pitää teemapäiviä sekä esitellä toimintaansa.
  • Vapaaehtoisessa Ilona-palvelussa valmennetut vapaaehtoiset toimivat useissa tehtävissä sairaalassa, kuten aula-avustajina, juttukaverina, leikkikaverina ja esiintyjänä.
  • Toivo-vertaistukipalvelussa valmennetut veraistukijat antavat samaan sairauteen sairastuneelle tukea. Vertaistuki on kokemukseen perustuvaa tukea ja tukihenkilö on saanut tehtävään valmennuksen ja hän on sitoutunut vaitioloon.

OLKA Kainuu on osa valtakunnallista OLKA-verkostoa.

OLKA Kainuu on saanut STEA:lta rahoituksen ajalle 1.1.2020-31.12.2022

Tarkempia lisätietoja OLKA Kainuu toiminnasta voit lukea tästä

OLKA Kainuun palvelulinjat
OLKA Kainuun palvelulinjat

OLKA-toiminnasta lyhyesti tietoa seuraavalla videolla:

 

 

     

Yhteystiedot:

Jari Vierimaa
OLKA-koordinaattori
jari.vierimaa(at)kainuunkylat.fi
044 062 8400

Jari Surkka
Hankesihteeri
jari.surkka(at)kainuunkylat.fi
044 729 9491

 

 

 

 

 

 

 

 

OLKA® Kainuu on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa Kainuun keskussairaalassa.