OLKA vapaaehtoisille

 

 

 

 

Vapaaehtoistoiminta kuuluu OLKA®-toimintaan ja sen tarkoituksena on antaa iloa, tukea ja toivoa potilaille ja heidän läheisilleen. Toiminta on luottamuksellista.

Vapaaehtoisvuorot ovat pääosin arkisin päiväsaikana. Joitakin tehtäviä on mahdollista tehdä illalla ja viikonloppuisin. Kaikki vapaaehtoset valmennetaan tehtävään.

OLKAn sairaalavapaaehtoistoimijan tehtäviä ovat mm. TOIVO-vertaistukihenkilötoiminta sekä ILONA-palvelu (mm. juttukaveri, aula-avustaja, leikkikaveri ja esiintyjä). Vertaistukihenkilöllä on omakohtainen kokemus sairaudesta tai vammasta. ILONA-sairaalavapaaehtoisena sekä OLKA-pisteen päivystäjänä voi toimia ilman omakohtaista kokemusta sairastumisesta tai vammautumisesta.  

Vapaaehtoistyö ei korvaa ammattilaisten työtä eikä ota kantaa hoidollisiin asioihin, vaan toimii potilaan tukena.

Vapaaehtoistehtäviä OLKAssa:

 • OLKA-pisteen päivystäjä ja aula-avustaja kohtaavat sairaalassa kävijöitä ja kertovat mm. OLKA-toiminnasta, välittävät vertaistukipyyntöjä sekä kertovat tasapuolisesti eri yhdistysten toiminnasta. Aula-avustaja opastaa ja saattaa sairaalassa kävijöitä mm. osastoille. Vapaaehtoiset toimivat Kainuun uuden sairaalan yhteistyöosastoilla sekä OLKA-pisteellä. OLKA-piste sijaitsee kahvion ja infon läheisyydessä. Lähin sisäänkäynti OLKA-pisteelle on F1. Vapaaehtoisille on koottu ohjeet OLKA-pisteen päivystystoiminnan toteuttamiseen.
 • Vapaaehtoinen:
 • Varaa aula-avustajan päivystysvuoro tällä lomakkeella.
 • Varaa OLKA-pisteen päivystysvuoro tällä lomakkeella
  ( jos päivystät OLKA-pisteellä, mutta et toimi samalla aula-avustajana)
 • Anna palaute päivystysvuoron jälkeen tällä lomakkeella.
 • Vertaistukija, jolla on omakohtainen kokemus samasta sairaudesta tai vammasta tarjoaa vertaistukea sairaalassa.
 • Juttukaveri on potilaan seurana.
 • Osasto 5:n kuntoutuskadun juttukaveri -päivystysvuoron varaus tällä lomakkeella
  (myös keskiviikkoisen vakiovuoron varaus tällä lomakkeella)
 • Osasto 6:n kuntoutuskadun juttukaveri -päivystysvuoron varaus tällä lomakkeella
 • Juttukaveri -vapaaehtoisvuoron jälkeen annetaan palaute tällä lomakkeella
 • Leikkikaveri leikkii lapsipotilaiden kanssa ja pitää heille seuraa.
 • Esiintyjä laulaa, soittaa, lausuu runoja yms.
 • Muita tehtäviä voivat olla esimerkiksi juttujen kirjoittaminen OLKAn viestintäkanaviin.

 

 

Vapaaehtoisen polku OLKAssa

Tee Hakemus sairaalavapaaehtoiseksi.

Kerro lomakkeella yhteystietosi sekä kerro lyhyesti itsestäsi ja missä tehtävissä haluat toimia sairaalavapaaehtoisena. Sairaalavapaaehtoisena voit toimia joko järjestösi kautta tai yksityisenä henkilönä.

 • Hakemuksen jälkeen saat kutsun haastatteluun: OLKA-koordinaattori haastattelee kaikki vapaaehtoiseksi hakeneet. Samalla kartoitetaan yhdessä vapaaehtoisen kanssa sopivia tehtäviä sairaalassa.
 • Vapaaehtoisena sairaalassa Ilona-valmennus: Kaikki OLKAn vapaaehtoiset käyvät neljän tunnin Ilona-valmennuksen. Valmennuksessa tutustumme Kainuun keskussairaalaan, käymme läpi sairaalahygieniaohjeet vapaaehtoisille, pohdimme vapaaehtoisen oikeuksia ja velvollisuuksia sairaalassa sekä harjoittelemme kohtaamista. Tulevista Ilona-valmennuksista tiedotamme täällä. 
 • Vertaistukivalmennus: Vertaistukijalla on sama sairaus tai vamma kuin tuettavalla. Vertaistukihenkilöllä tulee olla käytynä jonkin tahon, esimerkiksi järjestön järjestämä vertaistukivalmennus. OLKA Kainuu järjestää Toivo-vertaistukivalmennuksia vuosittain. Tulevista vertaistukivalmennuksista tiedotamme täällä.
 • Sopimus: Ilona-valmennuksen jälkeen allekirjoitetaan sairaalavapaaehtoistoiminnan sopimus ja vaitiolositoumus. Lasten parissa toimivilta vapaaehtoisilta tarkistamme rikosrekisteriotteen.
 • Perehdytys tehtävään: Vapaaehtoinen saa tehtäväkohtaisen perehdytyksen. Kokenut vapaaehtoinen toimii alussa uuden vapaaehtoisen mentorina.
 • Toiminta: Vapaaehtoinen osallistuu toimintaan, sopii vapaaehtoisvuorot etukäteen koordinaattorin kanssa ja tilastoi toiminnan.
 • Tuki, virkistys ja lisävalmennus: Vapaaehtoisilla on mahdollisuus osallistua OLKAn järjestämään työnohjaukseen, virkistykseen ja lisävalmennukseen.
 • Tauolle jääminen, lopettaminen tai tehtävän vaihtaminen: Vapaaehtoisella on oikeus jäädä tauolle tai lopettaa vapaaehtoistoimintansa niin halutessaan. Vapaaehtoinen voi myös vaihtaa tehtävää. Asiasta sovitaan aina koordinaattorin kanssa.
 • Ikäraja: Edellytämme vapaaehtoiselta vähintään 18 vuoden ikää.
 • Rokotukset: Vapaaehtoisella tulee olla tuhkarokko- ja vesirokkorokotukset otettuna tai taudit sairastettuna. Lisäksi sairaalassa toimivalta vapaaehtoiselta edellytetään influenssarokotteen ottamista vuosittain.
 • On tärkeää, että sairaalavapaaehtoisen oma elämäntilanne on tasapainossa.

Lisätietoja OLKA-koordinaattoreilta

 


Kalenteri