Kyläseuran jäsenyys

Mikäli haluat liittyä Heinämäen kyläyhdistys ry:n jäseneksi:

Kaikkien viisitoista (15) vuotta täyttäneiden, jotka haluavat yhdistyksen jäseneksi, tulee ilmoittaa tietonsa kirjallisesti kyläseuralle. Alle viisitoistavuotiaiden jäseniksi haluavien vastaavat tiedot voidaan liittää samaan hakemukseen huoltajan kanssa. Jäsenhakemus voidaan lähettää sähköpostilla heinis@vuokatti.net  tai kylätalon osoitteeseen kirjepostissa.

Ilmoituksessa tulee olla

* Nimi täydellisenä                            * Ikä
* Lähiosoite                                      * Postinumero ja -toimipaikka
* Sähköpostiosoite                           * Puhelin

 

Jäsenistä laaditaan yhdistykselle jäsenrekisteri. Jäsenrekisteristä ja mm. tietojen luovutuksesta määrätään tarkasti henkilötietolaissa. Kaikilla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot. Vuosikokous päättää vuosittaisesta liittymis- eikä jäsenmaksusta.

 

KYLÄSEURA ON LAATINUT KYLÄSUUNNITELMAN

Päivitetyn kyläsuunnitelman saa tilattua lähettämällä sähköpostia sihteerille osoitteeseen heinis@sotkamo.net

 

Avainkohtia kyläsuunnitelmasta


Tahtotila

Tavoitteena olla maailman paras kylä. Kylä koetaan miellyttäväksi asuinpaikaksi, joka houkuttelee uusia vakituisia ja vapaa-ajan asukkaita kylälle sekä tuottaa henkistä pääomaa kylän asukkaille.


Arvot

Toimimme aktiivisena jäsenenä yhteiskunnassa  ja olemme mukana ympäröivän yhteiskunnan kehittämisessä meille sopivassa roolissa.

• sosiaalisen pääoman kasvattaminen alueella
•  työpaikkojen luominen, yritystoimintaan kannustaminen
• kyläläisten koulutus ja harrastustoiminta


Rakennamme luottamuksellinen yhteistyöverkoston eri sidosryhmien välille sekä kotimaassa että kansainvälisesti.  

•  yhteistyö naapurikylien kanssa yhteistyö paikallisten yritysten ja julkisyhteisöjen kanssa
• yhteistyö kansainvälisten toimijoiden kanssa
 

 
Haluamme kylätalon toiminnan oleva kannattavaa, jotta voimme ylläpitää ja kehittää toimintaa omarahoituksen turvin.

• talkootyötä teemme sopivassa määrin
• käytämme julkisia rahoituslähteitä toiminnan kehittämiseen

 
Toimimme rehellisesti arvostaen toistemme osaamista ja toisiamme kunnioittaen.

• jokaiselle jäsenelle osaamiseen soveltuvat tehtävät
• jokaiselle persoonalle on löytyy yhteisöstä sopiva rooli
 


Olemme innovatiivisia ja dynaamisia kehittäessämme toimintaa ja osaamista.

• suuntaamme toiminnan kunnioittaen perinteitä
• parannamme ja kehitämme koko ajan toimintatapojamme
 

Tervetuloa tutustumaan kylään ja mukaan toimintaan. 

Kalenteri