Jonkeri

Jonkeri on Kuhmon eteläisin kylä Kuhmo-Lieksa maantien varrella likipitäen kaupunkien puolessa välissä. Kuhmon keskustasta matkaa on 50 km. Rajanaapureina ovat etelässä Lieksan kaupunki, lännessä Nurmeksen kaupunki ja idässä Venäjä.Kylällä on pitkä historia. Verotietojen mukaan kylällä on ollut asukkaita vuonna 1648. Todennäköistä on, että kylä on ollut asuttu jo aikaisemmin. Tätä tukevat kirjallisuudessa esiintyvät ja perimätiedon tukemat tiedot Kylänniemessä olleesta ortodoksisesta kirkosta. Paikannimistö viittaa myös lappalaisasutuksen olemiseen.Kylä on kuulunut Kuhmoon vuodesta 1903 alkaen, mitä ennen se kuului Nurmekseen.

Maatalouden harjoittamiselle kylällä ei monestakaan syystä ollut edellytyksiä ja kylän väki hankkikin elantonsa pienviljelystä ja metsätöistä. Kylä tunnettiinkin laajoista hakkaamattomista saloistaan ja niillä olleista suurista savotoistaan. Jonkerin laajat salot on kertaalleen hakattu, mutta luonnontilaisiin Jonkerin saloihin on vieläkin tilaisuus tutustua suojelualueilla. Toiseksi kylä tunnetaan rajakylänä. Raja on kyllä aina ollut läsnä, se on jopa halkaissut kylän kahden valtakunnan alueeseen.

Kylä on aina ollut harvaanasuttu ja vähäväkinen. Kuusikymmentäluvulla tapahtuneet muutokset maatalouspolitiikassa eivät suosineet pienviljelystä ja yhdessä metsätöiden koneellistumisen kanssa seuraavalla vuosikymmenellä nämä lähestulkoon autioittivat kylän.Jonkerilaiset ovat aina olleet sinnikkäitä ja uskoneet kotiseutuunsa. Kylän vakinaisten asukkaiden lisäksi kylää pitävät asuttuna monet entiset kyläläiset tulemalla viettämään vapaa-aikaansa entiselle kotikylälleen.

 

Kalenteri