Juurikkalahti


Näkymä kylän uimarannalta

Juurikkalahti sijaitsee noin 15 km Sotkamon kirkolta etelään ja muut seudun kylät sen ympärillä noin 5-20 km etelään Vuokatista. Alueen kautta kulkee valtatie 6, joka kylämme kohdalla on saanut nimen Vesikkotie. Aluettamme yhdistää myös maisemallisesti kaunis tie nro 900, joka kulkee etelästä kohti Vuokattia ja Sotkamon kirkonkylää Kiantajärven ja Vuokatin kvartsiittiselänteen välissä. Vaarajono muodostuu 13 erillisestä vaarasta, joille asutus on aikoinaan asettunut. Toiset ovat pitäneet enemmän järvenranta-asumisesta ja asuvat jopa lähes 200 metriä alempana kuin vaara-asukkaat.

Alueella on kymmenkunta yhdistystä. Alueen yritykset markkinoivat mm. matkailupalveluja, elintarvikkeita sekä alkutuotantoa. Alueen infraan kuuluu vuosina 2006-07 aikaansaadut verkostovesi- ja laajakaistapalvelut. Niin vakituisen kuin loma-asutuksenkin tonttien kysyntä on kasvussa. Muuttoliike on pitkään kestäneen poismuuton jälkeen kääntynyt takaisin Juurikkalahden seudulle päin. On korjattu vanhaa ja rakennettu uutta niin eläkeläisten kuin lapsiperheidenkin tarpeisiin.

Koulupalvelut ovat kohtuullisten linja-auto- ja taksikuljetusten avulla hyvin saavutettavissa Vuokatti–Sotkamo –alueelta. Sieltä ovat tavoitettavissa myös monipuoliset virkistys- ja harrastemahdollisuudet. Näille antaa tosin omakin kylä runsaasti mahdollisuuksia mm. monipuolisten luontoharrasteiden parissa. Alueen kautta kulkee hyvin ylläpidetty latureitti, joka on valaistu varsin pitkältä osuudelta. Myös virallinen moottorikelkkailureitti kulkee alueella.
Juurikkalahden seutuun kuuluu seitsemän pienehköä kylää: Juurikkalahti, Pahavaara, Juurikkavaara, Pohjakoski, Teerivaara, Kiviranta ja Saunalehto.

Kalenteri