Yhteystiedot

Korpelan kyläyhdistyksen työnjako 13.1.2014 alkaen


Tilavastaava Reijo Heikkinen p. 050 323 8715

kylätalon öljyn tilaukset tarvittaessa

kylätalon lämmityksen säätäminen

 

Vuokravastaava Soili Mulari p. 040 773 0453, varalla Laura Mulari p. 050 342 3803

tilojen vuokraaminen ulkopuolisille

ovien avaaminen ja sulkeminen

tilojen käytön opastus

 

Talkoovastaavat

Siivous- ja ruokahuolto: Eila Eirala p. 040 506 1252, Eeva Mulari p. 0400 212 527 ja Raija Mulari p. 040 750 6247

Huolto-, ympäristö- ym. talkoot: Pertti Mulari p. 050 328 0007

Talkookutsut tekstiviestillä jäsenistölle lähettää Kristiina Rautiainen p. 044 347 6911

 

Rahastonhoitaja Kristiina Rautiainen p. 044 347 6911

maksut, laskutus ja laskujen valvonta

 

Kirjanpito Marja Seppänen p. 040 525 9901

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Keijo Mulari p. 040 591 6794

 

Kalenteri