Yhteistoiminta kyläseuran kanssa

Yhteistoiminta kyläseuran kanssa

Kyläseuran säännöt määrittävät, että metsästysseuran jäsenet ovat myös kyläseuran jäseniä. Näin metsästäjillä on mahdollisuus käyttää kylätalon toimintoja eränkäyntiin kuuluvissa toiminnoissa.Yhteistoiminta kattaa myös talkootoiminnot kylätalon ylläpidossa ja varainhankinnassa.

 

 

 

 

 

 

 

Ounastuvalla on ajanmukaiset hirvenlihan käsittelytilat.

Raakakäsittely suoritetaan ulkoisessa riiputustilassa, lihan jäähdyttäminen tapahtuu lukitussa riiputustilassa.

 

Kalenteri