Historia

Pyhäkylällä on ollut asutusta historian kertoman mukaan jo kivikauden ajalla, jota vahvistaa esine löytö Korvuanjärven rannalta.

Kylällä on todettu olleen myös lappalaisasutusta. Kylällä mainitaan olleen vuonna 1723 Pyhälä, Kaikkola, Kumpula, Riekki ja Pyhävaara -nimiset talot.

Kalenteri