Raatteen kyläyhdistys ry toimii Suomussalmella Raatteen kylässä ja sen ympäristössä.

Kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän ja sen asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yhteisten etujen valvojana. Yhdistys pyrkii myös edistämään kylän asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa sekä palveluiden säilymistä ja kehittymistä alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kylän etujärjestönä osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan kylän kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa, tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu kylän kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi yhdistys sääntöjensä mukaan toteuttaa kylän elinkelpoisuutta, sen asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä kylän palveluiden säilyttämisen ja luomisen yleisiä edellytyksiä edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä. Yhdistys järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, keskustelu- ja huvitilaisuuksia sekä toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

 

 

Kalenteri