Kyläsuunnitelma

Kyläsuunnitelman tavoitteena on Raatteen kylän ja kyläläisten elämänlaadun parantaminen yhteistoiminnan ja edunvalvonnan kautta. Tarkoituksena on edistää kylän ja sen ympäristön asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinvoimaisuutta sekä toimia sen asukkaiden yhteisten etujen valvojana. Toiminnan kautta pyritään edistämään kylän asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä sekä palveluiden säilymistä ja kehittymistä alueella.

Virkistystoiminta

Kyläläisten jaksamista ja hyvinvointia tuetaan järjestämällä yhteistä virkistystoimintaa. Tarkoituksena on lisätä yhteishenkeä ja tarjota kyläläisille mahdollisuus virkistäytymiseen yhdessä. Matkan kohde päätetään yhteisesti. Kylää pidetään vireänä myös muunlaisen virkistystoiminnan ja yhteisen tekemisen kautta. Yhteistyötä tehdään paikallisen metsästysseura Raatteen Erän kanssa ja tavoitteena on tehdä yhteystyötä myös Ala-Vuokin kyläyhdityksen kanssa. Esimerkkinä pidemmän ajan tavoitteena Raatteesta lähtevän Itä-rajan retkeilyreitin kunnostaminen Vienan reittiin palvelemaan luontomatkailijoita sekä paikallisten asukkaiden virkistystoimintaa.

Edunvalvonta

Kylän edustajat osallistuvat kylä- ja kaupunginosayhdistysten kattojärjestön Kainuun Nuotta ry:n toimintaan ja on sitä kautta mukana vaikuttamassa kylätoimintaa koskeviin päätöksiin ja kylätoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on turvata laadukkaat elämisen ja asumisen mahdollisuudet myös syrjäisemmillä kylillä. Suomussalmen kunnan järjestämiin kyläparlametteihin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.

 

Kalenteri