Saarijärven tilojen synty

Tormuan kantatila jakautui vuonna 1757 Tormuan ja Saarijärven tiloiksi. Saarijärven tila oli miltei kreivikunnan kokoinen. Sen pinta-alaksi ilmoitettiin runsaat 2000 hehtaaria. Vuonna 1777 Saarijärven tila jaettiin edelleen kahtia. Kun näistä toinen puolikas vielä jaettiin, oli Saarijärven tilasta muodostettu Ylitalo, Alatalo ja Tervola. Tilat olivat samankokoisia 1/4 manttaalin suuruisia. Tervolan tilan koko oli 751 ha, Alatalon 727 ha ja Ylitalon 550 ha. Vain Hossan tila oli näitä suurempi, sen pinta-ala oli 981 hehtaaria.

Suurperheet olivat yleisiä. Vuonna 1880 Ylitalossa oli 23 henkeä, Alatalossa 24 ja Tervolassa 19. Näihin lukuihin on otettu kaikki samaan ruokakuntaan kuuluvat, siis myös palkolliset.

Väkiluvun kehitys 1880-1988

  1880 1925 1959 1988
Ylitalo 23 31 44 29
Alatalo 24 23 39 34
Tervola 19 48 54 22

 


Väkimäärän kehitys oli nopeaa. Kantatilat kasvoivat, tiloilta siirryttiin kruununtorppareiksi ja uudistilallisiksi.

Kalenteri