Saviranta

  • Savirannan kylä sijaitsee Paltamon kunnassa.
  • Kylän asutus on levittäytynyt Mieslahden eteläpuolen rannalle. Kylän alueella on useita vaaroja, soita ja lampia. Rannat ovat vanhastaan savipohjaista viljelymaata tai niittyä.
  • Kylä elää Mieslahden ja kylää halkovan tien äärellä.
  • Savirantalaiset vaikuttavat yhteiseen elämäänsä kylässä lähinnä kyläseuran ja metsästysseuran, Savirannan hirviseura ry:n, toiminnan avulla.

Kalenteri