Kyläkirja

Juuret selkosessa

Selkoskylä-Hossan kyläkirja valmistui v. 1999 kotiseutuneuvos Lippo Vesterin toimesta. Kirjan kokoaminen aloitettiin vuonna 1997 Kianto-Opiston perinnepiirinä. Kyläläiset toimittivat muistelmia, kuvia ja kirjoitelmia Vesterille, joka muokkasi teksteistä ja kuvista sekä arkistotiedoista hienon 300-sivuisen perinneteoksen  Juuret selkosessa.

Kirjaa on yhä saatavana Selkosten kyläseuralta.

Kalenteri