Teppanan Asukasyhdistys

Teppanan Asukasyhdistys ry on alueen asukkaiden etuja ajava järjestö, jolla on ollut toimintaa jo yli kymmenen vuoden ajan. Yhdistys on muun muassa julkaissut kaksi kirjaa, jotka esittelevät kaupunginosamme historiaa. Yhdistys pyrkii jatkamaan Teppanan alueen historian ja nykyajan dokumentointia.

Yhdistyksen tavoitteena on ylläpitää ja edistää kaikenpuolista asumisen hyvinvointia ja viihtyisyyttä Teppanassa ja sen lähiympäristössä. Pidemmälle tähtääviä tavoitteita ovat luonnon ja kulttuuriympäristön vaaliminen. Luonnonkauniin Kyynäspäänniemen ja joen Teppanan puolisen ranta-alueen kehittäminen asukkaiden toimivaksi virkistysalueeksi polkuineen ja levähdysalueineen on tärkeä yhteistyöhanke kaupungin viranomaisten kanssa.

Asukasyhdistyksen kannanotot alueen liikennekysymyksiin ovat myös tärkeätä yhteistyötä asukkaiden elinympäristön laadun parantamisessa. On tärkeätä, että päättäjät, viranomaiset ja Teppanan asukkaat saavat yhdessä aikaan järkeviä ratkaisuja sekä kevyen- että moottoriajoneuvoliikenteen parannuksista.

Kalenteri