Palvelut

Kyläyhdistys
Vääkiön yhteistyö ry

Puheenjohtaja Seija Heikkinen
Puh. 040 8301504

Sihteeri Tarja Pentilä
Puh. 0400 613688

Rahastonhoitaja Matti Moilanen
Puh. 040 5464955

 

Näljängän Kalavesiosakaskunta
(Vääkiö-Näljänkä-Vaaranniva)

Puheenjohtaja Jorma Nissinen
Isopalontie 22 B
89680 VAARANNIVA

Sihteeri Riku Kumpulainen 050 370 8562

 

Kalastuslupien myynti

Vaarannivan talouskauppa 040 5360924

Martti Kemppainen 050 5338367

Veijo Räisänen 0400 599286

Saija Väisänen 0400 5958 337

Jorma Nissinen 0400 274771

Veli Väisänen 040 7675875

 

Metsästysseura Kylmäjoen Erä Ry.

Puheenjohtaja Seppo Juntunen  
Kiveläntie 39, 89670 NÄLJÄNKÄ
Puh. 0400 286 167

Sihteeri Markku Seppänen
Koskenlaskijantie 22, 89600 SUOMUSSALMI
Puh.040 7649624

 

Kuljetus-ja lastauspalvelut.  
Puutavaran autokuljetukset  

Juhani Kaikkonen  
Leväkoskentie 161 B 89660 TAKALO
Puh. 0500 281372 /  0440 281372

 

Taksiliikenne Seppo Juntunen

Kiveläntie 39, 89670 NÄLJÄNKÄ
Puh. Seppo 0400 286 167, Laila 040 7289421

 

Kalenteri