Kirkkoaho - Kaikenikäisten siisti, turvallinen ja luonnonläheinen asuinympäristö

Seppälä - Tuovila - Kirkkoaho - Hepomäki - Hannusranta - Lehtomäki - Pärsänsuo

 

Kirkkoahon seutu on maaseutua, mutta lähellä kaupungin palveluja. Kevyen liikenteen väylä mahdollistaa monipuolisen kuntoilumahdollisuuden, jota lisää kuntopolku Teppanasta Kirkkoaholle. Kuntopolku on talvella suosittu reitti valaistuna hiihtolatuna ja lisäksi Kajaanin kaupunki on vuoden 2013 alusta tehnyt lumikenkäkävelyreitin Pöllyvaaran maastoon.

Entinen koulurakennus toimii nykyisin kyläyhdistyksen omistuksessa, kun kaupunki lakkautti syrjäkylien kouluja 2009. Seppälässä toimii Kainuun ammattiopiston luonnonvarayksikkö, joka antaa opetusta luonnonvara/metsä/maatalous- ja eläintenhoitoalalla. Seppälä tuokin Kirkkoaholle maalaismaiseman tuntua niittyineen ja lehmineen.

Kirkkoahon alueesta on osa aikoinaan kuulunut Paltamon emäpitäjään. Kuntaraja kulki ennen vuotta 1954 Kirkkoahon koulun läheisyydessä.

Nykyisillään Kirkkoahon seudulla asuu noin 750 asukasta. Alueen asioita hoitaa Kirkkoahon seudun kyläyhdistys ry. Sen tehtävänä on asukkaiden etujen ajaminen, alueen viihtyisyyden lisääminen ja asukkaiden yhteisvastuun lisääminen, perinteiden vaaliminen ja kaikenpuolisen hyvinvoinnin edistäminen alueella. Käytännön asioita hoitava johtokunta käyttää nimeä kylätoimikunta.

Kylätoimikunnan saavutukseksi voidaan mainita kevyen liikenteen väylä, valaistu kunto-/hiihtolatu, laavu, postilaatikkotelineet ja Kirkkoahon koulun yhteydessä oleva hirsinen maja.

 

Kalenteri