Historia

Karppisten kylä

Tuovila lienee ollut ensimmäisten asukkaiden kotipaikka. Asutusta siellä on ollut jo 1800 – luvun alkupuolella.  Tuovila tunnettiin pitkään kaupunkilaisten mielissä Karppisten kylänä, koska sitä asuttivat Karppiset. Vielä tänäänkin useassa talossa asuu Karppisia tai heidän jälkeläisiään. Sotien jälkeen Hepokantaan/Hepomäkeen ja Pärsänsuolle muutti paljon Suojärveltä evakoituja perheitä.

Eläintarha

Historiaan kuuluu myös Tuovilan eläintarha, jota piti vuosina 1928 - 1939 saksalainen tohtori Fredrik ”Fritz” Wilhelm Remmler.  Eläintarha oli Syrjäläntien päässä. Remmler välitti tuhansia eläimiä metsästäjille ja eläintarhoille Keski-Eurooppaan. Tarhassa oli karhuja, ahmoja, ilveksiä, kotkia, saukkoja, jäniksiä, gnuantilooppeja, apinoita, pantteri, kenguru ja strutsi.

Tuovilan Syrjälän eläintarja 128-1939

Nuoriso-/urheilutoimintaa

Suojalantien päässä oli hirsinen, iso Suojalan talo, joka oli Kajaanin mlk:n V ja U-S Vesan (1939-1977) omistuksessa. Suojalassa pidettiin mm. iltamia.

Seppälä

Yhtenä historiallisen kohteen voidaan myös pitää Seppälän koulutilan ympäristöä. Seppälän koulutila ostettiin kajaanilaiselta tuomari Malmilta ja vuonna 1928 rakennuksessa aloitti toimintansa Seppälän kotitalouskoulu. Legendaarisen nimensä Impilinna sai vuosien saatossa, sillä rakennus toimi tyttöjen asuntolana aina 1980 – luvulle saakka.  Opetus ja asuntolatoiminta katkesivat vain sotien ajaksi, jolloin rakennuksessa toimi esikunta ja hieman myöhemmin rakennus muutettiin kulkutautisairaalaksi. Nykyisin Impilinna on Kainuun ammattiopiston, Seppälän toimipisteen, hallinnassa. Kajaanin kaupunki omistajana saneerasi Impilinnaa ja sen ympäristöä. Saneeraus valmistui v. 2015 aikana. Pitopalvelutoimintaa pitää yksityinen yrittäjä. Kuva Matti Haapavaaran arkisto

Paltamon emäpitäjä

Kirkkoahon alueesta on osa kuulunut aikoinaan Paltamon emäpitäjään. Itse asiassa kuntaraja kulki ennen vuotta 1954 aivan Kirkkoahon koulun läheisyydessä. Kirkkoahosta kerrotaan, että Paltaniemen kirkkoon matkaavat juottivat ja syöttivät hevosensa ja vaihtoivat kirkkovaatteensa paikalla, jossa nykyinen Kirkkoahon kylätalo sijaitsee.

Kirkkoahon koulu (1-6 lk)

Kirkkoahon koulun toiminta loppui 2010. Koulutoiminta Kirkkoaholla alkoi jo v. 1952 ja koulu toimi tuolloin Lehtomäessä Jauhiaisen talossa. Nykyinen koulurakennus valmistui 1963. Koulussa oli välillä lähes sata oppilasta.

Kylätoiminnan alkaminen                                          

Kirkkoaholle perustettiin kylätoimikunta 6.12.1983. Ensimmäinen puheenjohtaja oli Eino Majava.  Perustamisen aikoihin kylällä käytiin vilkasta keskustelua kevyen liikenteen reitin rakentamisesta. Osittain tämä antoi aiheen perustaa kylätoimikunta. Kevyen liikenteen reitti valmistui 1987.  Kylätoimikunnan tehtävänä on huolehtia alueen suunnittelusta, kehittämisestä, kyläläisten yhteistoiminnasta ja kotiseututyöstä yhteistyössä asukkaiden  ja julkisen hallinnon kanssa. Marraskuussa 2003 kylätoimikunta vietti 20 –vuotisjuhlaa Seppälän koululla. Huhtikuussa 2014 vietettiin kylätalolla kyläyhdistyksen 30 –vuotisjuhlaa ja kylätalon 50 –vuotisjuhlaa. Kylätalolle koottiin Kirkkoahon koulun aloittaneista 1 -luokkien valokuvat.

Vuoden 2004 alusta kylätoimikunta rekisteröityi ja  nimeksi tuli Kirkkoahon seudun kyläyhdistys ry. Toiminta-alueena on Seppälä –Tuovila- Kirkkoaho- Hepomäki-Hannusranta- Lehtomäki ja Pärsänsuo.

Kalenteri