Kaupunginosasuunnitelma 2014-2018

KUURNA-KOMIAHON VIIHTYISÄN ASUINALUEEN TEEMAKAUPUNGINOSASUUNNITELMA 2014 – 2018

 

Kuurna - Komiaho asukasyhdistys ry

Puheenjohtaja Kaija Leinonen

Kuurnantie 76 C

87200 KAJAANI

050-402 1775

 

Sihteeri Hilkka Kananen

Kangastie 22

87250 KAJAANI

puh. 044 257 2021

 

Suunnitelma on laadittu Pyörteen tilalla 10. ja 29.9.2008 pidettyjen keskustelu- ja suunnittelutilaisuuksien perusteella. Sitä on päivitetty kuusi kertaa. Tämä viimeisin päivitys tehtiin 20.5.2014 Pyörteellä.

 

Teemakaupunginosasuunnitelman toteuttamisessa vastuuhenkilöinä ovat Kuurna - Komiahon asukasyhdistyksen hallitus.

 

 

Kuurna - Komiaho – viihtyisä asuinalue

 

Asuinalueen vahvuudet viihtyisyyden näkökulmasta

 

Monikansallisuus – alueella asuu maahanmuuttajia

Luontoarvot – erityisesti kaunis jokivarsi ja miellyttävä maisema metsikköineen

Potentiaali uudelle asutukselle ja väestön kasvulle

Kaupungin lähiliikuntapuistosuunnitelman tuomat hyödyntämismahdollisuudet

 

Kuurna - Komiahon visio vuoteen 2018

Ulkoisesti aluetta luonnehtii siisti, hoidettu ympäristö puhtaine tien varsineen. Alueella on asukkaiden ja vierailijoiden käytössä kaunis lampi. Asukkaiden yhteisenä olohuoneena toimii perinteikäs Pyörteen tila, joka pystyy palvelemaan hyvin sekä asukkaita että alueella runsaasti käyviä vieraita. Pyörteen tila saa koko ajan lisää kuuluisuutta toimimalla kulttuurihistoriallisesti arvokkaana ympäristökokonaisuutena arvoansa kunnioittavalla tavalla. Leimaa antavaa on myös luontevasti toimiva yhteistyö asukasyhdistyksen ja koulun välillä mm. metsäteeman kautta. Asuinalueen liikenneturvallisuus on parantunut erilaisten toimenpiteiden kautta. Myös yhteisöllisyys asukkaiden kesken ja keskinäinen ymmärrys maahanmuuttajien kanssa on parantunut.

 

KUURNA - KOMIAHON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014 – 2018

 

Purupolku ja muut luontopolut

Purupolun kunnon parantaminen on viety kaupungin käsittelyprosessiin yhtenä Kuurna - Komiahon kärkihanke-esityksenä. Kunnostusta on tehty kaupungin toimesta; täytemaita on ajettu polun pahimpia monttuja tasoittamaan. Esityksessä asuinalueen kärkihankkeena tuotiin esille myös polun jatkaminen. Kärkihankeajatukseen liittyi myös tarve ryteikköjen harventamiselle. Lähiliikuntapuistohanke vaikuttaa jatkossa oleellisesti tavoitekokonaisuuteen.

 

Tilanne 20.5.2014:

Polun pidentäminen on toteutunut hyvin ja tavoite on saatu toteutettua.

Uutena tavoitteena esille nostettu Marjatanpolun ja Kirkkoahontien välisen kulku-uran parantaminen etenee omaa tahtiaan niin ikään Kylä- ja kaupunginosaohjelman kärkihankkeena. Märkiä kohtia poistamalla saataisiin suhteellisen pienin panostuksin mukava retkipolku käyttöön. Polku on jo nykyisellään hyvä kulkea, mutta muutamat ongelmakohdat pitäisi korjata. Kyseessä olisi lähinnä maamassojen siirtoa.

 

Ilmeisesti osa polkua on kaavoitettu asuinalueeksi, mikä pitää myös selvittää ja huomioida, ennen kuin kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin. Tätä asiaa selvitetään karttojen kanssa ja sen mukaisesti asiaa voidaan viedä eteenpäin jatkossa.

 

Lammen ympäristö ja veden laatu

 

Kajaanin Vesi on keskeisessä asemassa lammen kunnostustavoitteessa. Lammen perusrakenteiden korjaustoimet esitetään ajoitettaviksi alueen muun viemäriverkoston uusimistoimien yhteyteen. Koska viemäriverkoston saneeraus odotuttaa itseään, harkitaan joitakin toimenpiteitä jo ennen sitä.

 

Tilanne 20.5.2014:

 

Ongelmaan on pyritty hakemaan ratkaisua olemalla yhteydessä Ely-keskuksen ympäristötoimialaan ja tekemään aloite veden laadun parantamisesta ympäristöhankkeena. Ely-keskus on suhtautunut hankkeeseen kuitenkin nihkeästi.

 

Matti Nousiaisen kanssa käydyssä keskustelussa on luvattu kesälle 2014 kevyempää siistimistä, jotta lampi ei sentään kasvaisi aivan umpeen. Asia ei kuitenkaan ole edennyt. Pidetään tarvetta kuitenkin edelleen esillä ja ollaan yhteydessä Matti Nousiaiseen. Kajaanin veden saneerausohjelma toteutuu aikanaan ja viimeistään silloin tavoite voidaan toteuttaa.

 

 

Koirien jätökset

 

Jotta koirien omistajat huomioisivat paremmin yhteisen siisteyden, sitä helpottaa, jos saadaan keskeisille paikoille helposti saavutettavissa olevia koirien jätösastioita.

 

Tilanne 20.5.2014:

 

Alueelle on jo aiempina vuosina sijoitettu 3 keruuastiaa. Varaus kolmelle uudelle astialle pidetään edelleen esillä. Niiden sijoittaminen olisi kuitenkin vielä mietittävä – painotetaan niitä paikkoja, joissa koiria eniten ulkoilutetaan. Enemmänkin kyse on kuitenkin asenteista. Myös keruuastioiden tyhjentäminen pitää olla riittävällä hoidolla, sillä muuten siistinä pitämisen tavoite voi kääntyä päälaelleen.

 

 

Joenvarsinäkymän ja maiseman siistiminen

 

Pidetään alue siistinä ja viihtyisänä. Silmäniloa pyritään toteuttamaan ennen kaikkea talkoilla.

 

Tilanne 20.5.2014:

 

Päättynyt Kylämaisema -hanke on ollut erinomaisena apuna ja tukena tavoitetta toteutettaessa ja alulle panevana voimana.

 

Merkittävänä uutena toimenpiteenä on ollut Pyörteen nykyisen omistajan kanssa tehtävän hyvän yhteistyön kautta syntynyt perinnemaisemapellon toteutuminen. Ely-keskuksen kautta saatiin hankerahaa ja kaupunki teki alueesta 5 vuoden vuokrasopimuksen. Pellolle istutettiin kukkia, joiden siemenet ja lannoitteet hankittiin asukasyhdistyksen kautta. Asukasyhdistys myös hallinnoi hanketta. Pyörteen omistaja panostaa puolestaan työhön tekemällä pellon muokkauksen. Tämä on toiminut pääsääntöisesti hyvin ja tuo maisemaan kivan lisän. Rahoitustukea haetaan Ely-keskukselta vuosittain.

 

Liikenneturvallisuuden parantaminen

 

Alueella on 40 km/h nopeusrajoitus, mutta läheskään kaikki eivät sitä noudata. Kaahailijat ovat aiheuttaneet vaaraa liikenneturvallisuudelle.

 

Vakavaan asiaan on puututtu ja saatu hyvää aikaan.

 

Tilanne 20.5.2014:

 

Kuurnantielle on saatu hidastetöyssyt ja ne auttavat suhteessa siihen valtaosaan autoilijoita, jotka käyttäytyvät liikenteessä asiallisesti.

Kärkihankkeena pidetään edelleen Kätönlahden- ja Oksatien hidastetöyssyjen saamista toteutetukseen, jotta turvallisuustavoite saataisiin laajennettua koskemaan koko aluetta. Nyt käytetään liikuteltavia töyssyjä, joista aiheutuu ääniongelmia kolahteluista. Pysyviä töyssyjä ei ainakaan toistaiseksi ole suunnitelmissa rakentaa. Pidetään asiaa kuitenkin edelleen esillä.

 

Aktiviteetit – erityisesti lapset ja nuoret

 

Koululaisille tehdyn kyselyn kautta nousi aikanaan paljon ideoita, joita on nyt toteutettu vuosien varrella. Erkki Kemppaisen rakentama Erkin polku on myös yksi alueen yhäti suositumpi virkistysvoimavara.

 

Tilanne 20.5.2014:

 

Erkin polku tehtävärasteineen on ollut etenkin koululaisten suosiossa luontoaiheeseen liittyvänä aktiviteettina. Sitäkin kehitetään edelleen ja on saatu toteutettua asiallinen, joskin melko pieni pysäköintipaikka, jotta polulle pääsee myös matkan varrelta eikä vain koululta. Valitettavasti ilkivaltaakin on ollut jossakin määrin.

 

Erkin polun runko on valmis, mutta kehitystyötä tehdään jatkuvasti. Kangaspuron ylittävä silta voitaisiin rakentaa raivattavista puista, mutta se tietenkin tarvitsee luvan. Joka tapauksessa lepikkoa on raivattava alueelta. Esille nousi ajatus polun omasta ”hiljainen kansa” tilataideteoksesta kypsyttelyyn. Tonttubongaus oli joulun alla yksi esille noussut ja onnistuneesti toteutettu idea.

 

Suunnistus on myös alueen yksi hyvin esillä pidetty aktiviteetti. Siihen liittyvää toimintaa on järjestetty. Esimerkki tällaisesta ovat perinteiset Vappurastit.

 

Lähiliikuntapuistohanke toteutui hyvin. Seuraavana askeleena on koululaisten nimikilpailu alueelle, joka ratkaistaan 17.9.

 

Pyörteen tilan kehittäminen

Lähivuosien tavoitteena on kehittää Pyörteen tilaa kokonaisuutena. Tilalla voisi olla runsaasti monenlaisia tapahtumia, tilaisuuksia ja näyttelyjä. Kokonaisuuden hyödyntäminen on kuitenkin vielä hakemassa paikkaansa ja alue onkin vajaakäytöllä potentiaalinsa suhteen.

 

Tilanne 20.5.2014:

 

Yhteistyö uuden toimijan kanssa on toteutunut hyvin. Hyöty yhteistyöstä tuo selvästi lisäarvoa molemmille osapuolille. Kehittämisen potentiaalia olisi vielä paljon ja asukasyhdistys haluaa olla mukana sitä rakentamassa ja toteuttamassa. Asukasyhdistys pystyy tukemaan Pyörteen toimintaa etenkin antamalla talkoopanostaan järjestely- siistimis- ja ylläpitotehtävissä.

 

Joulumyyjäisistä on tullut menestys - etenkin kakut, mutta myös muut leipomukset tekevät hyvin kauppansa ja kävijöitä on paljon. Rajoittavana tekijänä on ainoastaan tilakysymys, mutta eri huoneisiin mahtuu kyllä hyvin ja monipuolisesti myyjiä.

 

Taimien myyntitapahtumassa samoin kuin takakonttikirppiksellä oli vähänlaisesti myyjiä. Jatkossa yritetään vielä tehostaa markkinointia. Molempia tapahtumia toteutetaan jatkossakin suunnitelman mukaisesti.

 

Kesällä on järjestetty suunnitellusti taidemyyntinäyttely.

 

Kesäisin, elokuuta lukuun ottamatta kuukauden viimeisenä maanantaina on toteutettu suositut lauluillat Pyörteellä. Elokuussa lauluilta pidetään jo aiemmassa vaiheessa kuuta kesän vielä helliessä.

 

Pyörre on ollut myös yhtenä rastina Vappurasteilla. Tällä rastilla on saanut nauttia asukasyhdistyksen tekemiä herkkuja.

 

Ravintolapäivää on myös toteutettu. Se on saavuttanut suuren suosion. Mm. lettutaikinaa meni sankollinen viimeksi.

 

Joulun alla navetassa on pidetty Pyörteen joulu -tapahtuma. Koululaiset ovat saaneet esittää siellä ohjelmaa.

 

Pyörteen tilakin on valitettavasti joutunut ilkivallan ja tuhotyön kohteeksi. Nyt onkin ajatuksena muhimassa rakentaa rannan tuntumaan tanssilava, joka on katettu.

 

Tervahistorian esille nosto olisi erittäin luontevaa samoin kuin Nälkäkanavan tarinan esillä pito. Uusia juttuja ja virettä Pyörteelle kaivataan ja tarvittaisiin.

 

Palvelujen lisääminen

Asukasyhdistys pitää edelleen esillä ajatusta kauppaliikkeen perustamisesta vitostien varteen. Mahdollisena alueena voisi olla nykyisen TB:n jakelupisteen alue. Tällöin tulisi myös tarve liikkeen kohdalla olevalle bussipysäkille ja liittymän rakentamiselle.

 

Asukasyhdistys saa tavoitteelleen uskottavuutta ja perusteluja uuden asuinalueen myötä tulevista uusista asukkaista. Ajatusta viedään eteenpäin tuomalla sitä esille sopivissa tilaisuuksissa ja käyttämällä hyväksi asukkaiden yhteysverkostoja.

 

Tilanne 20.5.2014:

 

TB: n jakelupistealueelle on kaavoituksen kautta mahdollisuus perustaa kauppaliike. Asiaa pidetään koko ajan vireillä ja siihen reagoidaan tilanteen ilmaantuessa välittömästi.

 

Sinällään nykyinenkin palvelutarjonta palvelee asukkaita. Koska kaavoitus kuitenkin tukee kauppaliikeideaa, tämä tavoite pidetään edelleen esillä.

 

Asenteisiin vaikuttaminen

Asukasyhdistys ja koulu toimivat ja vaikuttavat yhdessä aktiivisesti sen eteen, että asenteet mm. yhteistä ja yksityistä omaisuutta, toisten huomioimista ja liikennekäyttäytymistä kohtaan saadaan paranemaan.

 

Tilanne 20.5.2014:

 

Monikulttuurisuuden suvaitsemisessa erityisen keskeinen asia on toisten luonteva kohtaaminen. Asukasyhdistys voi olla parhaiten tässä mukana pyrkimällä järjestämään erilaisia kohtaamistilaisuuksia. Näitä onkin järjestetty ja järjestetään edelleen. Tärkeässä roolissa on Monika -keskus ja yhdyshenkilö Tanja, jota ilman tapahtumia ja kohtaamisia olisi vaikea järjestää.

 

Liikenneasenteissa kuin myös muissakin asenteissa koskien vaikkapa piittaamattomuutta ja sotkemista, oma esimerkki lienee kuitenkin paras yksittäisistä keinoista. Häiritsevään piittaamattomuuteen tai häirintään, kiusaamiseen tms. pitää aina puuttua heti paikan päällä etenkin nuorten kohdalla. Näin onkin asukasyhdistyksen osalta toimittu.

Kalenteri