Näätälän koulu (1939 - 2000 )

Näätälänkoulu aloitti toimintansa elokuussa 1939 vanhassa Perälän pirtissä Näätävaaralla. Koulunkäynti keskeytyi jo muutaman kuukauden kuluttua eli 30.11.1939 Talvisodan syttymisen takia, jolloin koko kylä evakoitiin. Ensimmäisiä oppilaita oli mm. Nurmelan Sirkka, Siimeksen Tauno, Mannisen Veikko, Nurmelan Kalevi, Joonalan Ville, Samppalan Helga ja Pyyvaaran Olka. Koulu jatkoi toimintaansa syksystä 1940 vuoden 1954 kevääseen.

1950 aloitti Riihelänvaaran Lepolassa toinen koulu, mikä toimi myös kevääseen 1954.

1954 syksyllä aloitti Näätälän kansakoulu uudessa rakennuksessa Riihelänvaaralla, johon tulivat kaikki kylän oppilaat. Koulu toimi sen vuoden kahdella opettajalla. 1955 tuli kolmas opettaja. 1990 luvulla oppilasmäärän vähetessä koulu toimi taas kahdella opettajalla. Näätälän koulu lakkautettiin vuonna 2000.

Koulussa oli enimmillään 105 oppilasta lukuvuonna 1962/1963.

Näätälän koululla on toiminut mm. seuraavat opettajat: Eila ja Jaakko Huotarinen, Kaarina Kaislaniemi, Anna-Liisa Riihijärvi, Samsa Alholm, Seppo Saastamoinen, Maire Hakulinen, Pirkko Hieta, Reetta Vähäsalo, Orvokki Hietamäki, Hilkka Kurkinen, Eero Huusko, Arto Möttönen, Leskinen, Pirjo Heikkinen ja Kaisa Tolonen.

Nykyään koulun tiloissa toimii Hoivakoti Riihelän Keltasirkku.

Tv.  Kari Hiljanen        

Kalenteri