Posti ja palvelut:

Posti auto tuo sanomalehdet päivittäin ja kirjeet voi lähettää hänen mukanaan eteenpäin. 

Papupata toimii kyläkauppana Piispajärven entisellä koululla.

 

Aktiivista toimintaa:

Juhlia, kilpailuja, laulupiiri, kuntojumppa, talkoita ym. Tavoitteena saada enemmän kyläläisiä ja mökkiläisiä mukaan toimintaan. Tehdään yhteistyötä metsästysseuran, seurakunnan, kyläläisten ja mökkiläisten kanssa.

Tiedottaminen:

Ylä-Kainuu lehdessä, kylällä ilmoitustauluilla joita on 4 kpl, Kainuun kyläsivuilla ja puskaradion kautta. Ilmoitustaulut sijaitsevat koulun pihassa, kylätalolla, Haapovaaralla ja Runtilla.

 

Remontti:

 Kattoremontti tehty keväällä 2018. Keittiö remontti valmistui kesällä 2020 ja ikkunat uusittu syksyllä 2020. Ovien uusiminen toteutetaan 2022 ja valojen uusiminen saliin sekä pihavalaistus jää tulevaisuuteen, ajan kohtaa ei olla vielä lukitettu.

 

YMPÄRISTÖ

Uimaranta:

Uimaranta on Kyläseuran omistuksessa ja näin ollen kyläläisten käytössä omalla vastuulla ja yleistä siisteyttä noudattaen.

Kesällä 2014 kunnostettu uimarannan pukukoppi.

Museoaitan kunnostus:

Uusittu pärekatto ja peruskorjattu aitta kesällä 2014 Kainuun Nuotan työntekijöiden voimin. Raivataan ja siistitään ympäristö talkoovoimin.

Luontopolkujen kunnostaminen:

Ylläpidetään vanhoja ruununpoluja virkistysalueena Runtin, Kellovaaran, Taipaleen, Perangan, Mökinvaaran ja Haapovaaran alueilla. Tulevaisuudessa on tarkoitus korjata polkuverkostoa siistien ja pitkospuita tehden.

Hoikansaaren P-paikan luona olevan lammen kunnostus:

2019 on saatu kunnostus aloitettua ja projekti jatkuu edelleen, ruoppausta kaivataan poistamaan kokonaan hajuhaitat.

Hoikansaaren muistomerkin siisteys:

Piispajärvi Seura on tehnyt sopimuksen Suomussalmen Teknisenlautakunnan kanssa muistomerkin välittömän läheisyyden siistinä pitämisestä.

LIIKENNE:

- Viitostie 801, kylätalon liittymä jätetty liian jyrkäksi. Viitostielle tultaessa ei ole tasannetta ja vaaratilanteita on ollut. Liittymän kautta kuljetaan myös kylän yhteiselle uimarannalle. Kunnollinen liittymä toisi Kylätalolle enemmän kysyntää kun linja-autotkin voisivat tulla pihaan. Näin saataisiin toimintaa entistäkin vireämmäksi.
Mietitään kyläyhdistyksessä miten tilanne saadaan korjatuksi.

 

Kesäasukkaat ja uudet asukkaat:

Toivotaan mukaan kylän toimintaan ja tapahtumiin. Jaetaan tiedotteita postilaatikoihin ja ilmoitustauluille.

Palautetta voi jättää Seurantalon (Viitostie 801) seinässä olevaan palautelaatikkoon. Sekä sähköpostiin piispajarviseura@gmail.com 

Kalenteri