Rajaton verkosto

Rajaton verkosto edistää digitaalisuuden hyödyntämistä, poistaa käytön esteitä sekä luo uutta digitoimintakulttuuria.

Rajaton verkosto -hankkeelle myönnettiin jatkoaika ajalle 1.8.2019 - 29.2.2020. Hanke on nyt päättynyt

Kohderyhmänä olivat maaseudun yrittäjät, elinkeinollista toimintaa harjoittava kolmassektori, yrittäjämäisesti toimivat maaseudun kehittäjät sekä kyläyhdistykset ja maaseudun asukkaat.

Toimijoita kannustettiin hyödyntämään elinkeinotoiminnassaan uusia digitaalisia ratkaisuja. Esimerkiksi valmennus- ja neuvontapalvelujen toteutuksessa otettiin käyttöön videoneuvottelu ja -asiointityökaluja sekä internet -pohjaisia työskentelyalustoja.

Lisäksi kohderyhmiä valmennettiin hyödyntämään uusia digitaalisia mahdollisuuksia oman toiminnan kehittämisessä.

Nopeiden tietoliikenneyhteyksien hyödyntäminen, ylimaakunnallinen yhteistyö ja sähköinen vuorovaikutus vietiin osaksi kohderyhmän arkipäiväistä toimintaa ja luotiin perusta tulevaisuuden palvelutuotannolle.

Toiminta-alueen muodostivat Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maaseutualueet.

Kehittämishanke toteutettiin ajalla 1.4.2017 - 29.2.2020. Hanketta hallinnoi Kainuun Nuotta ry ja osatoteuttajana oli Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry.


 

 

             

Kalenteri