• Pien- ja mikroyritykset
    Sähköiset neuvontapalvelut

Pien- ja mikroyritysten neuvontapalvelut

MKN Yrityspalvelut

Kainuun maa- ja kotitalousnaisten Yrityspalveluiden ProYritys Kainuu II -hanke tarjoaa alkuvaiheen tukea yritystoiminnan aloittamiseen ja muutostilanteisiin. Käytännössä tuki voi olla esimerkiksi  yrittäjän ja yrityksen tilannekartoitus talouden ja toiminnan tarkastelun avulla, yritystoiminnan aloittamiseen liittyvät asiat, pienimuotoinen liiketoimintasuunnitelman ohjaus, investointihankkeiden esisuunnittelu, tuki-, rahoitus-, ja maksatushakemuksissa avustaminen, sähköisessä asioinnissa auttaminen ja yrityksen omistajanvaihdosprosessien ennakointi ja niihin valmistautuminen.

Varaa videoneuvotteluaika yritysasiantuntijalle:


Hankintaneuvontapalvelut

Hankintaneuvonta on Kainuun Yrittäjien, kaupunkien ja kuntien tarjoama palvelu yrityksille ja hankintayksiköille. Neuvontapalvelu on maksuton kaikille kainuulaisille yrityksille tarjousprosessin eri vaiheisiin sekä kaikille Kainuun julkisille hankintayksiköille hankintaprosessin kaikkiin vaiheisiin.

Varaa videoneuvotteluaika hankinta-asiamiehelle:

Kalenteri