Sopentuvan Tuki ry:n esittely

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kuntoutukseen sitoutuneiden, syrjäytymisvaarassa olevien ja rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän piiriin joutuneiden ja heidän läheistensä sopeutumista yhteiskuntaan sekä rikoksettomaan ja itsenäiseen elämänhallintaan sekä edistää sosiaali- ja nuorisotyön yhteisöjen henkilöstön koulutuksen ja työkyvyn ylläpitämisen edellytyksiä.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • järjestää voittoa tuottamatta leiri- ja virkistystoimintaa ja niihin liittyvää monipuolista kuntoutustoimintaa kohderyhmälleen
  • tekee yhteistyötä rikosseuraamusalan, sekä sosiaali- ja nuorisotyön yhteisöjen kanssa alan henkilöstön koulutuksen ja työkyvyn ylläpitämisessä ja virkistäytymisessä
  • järjestää kokouksia, kursseja, retkiä ja muita vastaavia ohjelmallisia tilaisuuksia
  • ylläpitää voittoa tuottamatta Sopentuvan leirikeskusta, jonka toiminta-ajatuksena on tarjota virikkeelliset ja toiminnalliset puitteet ohjelmalliselle ja kokeilullisille alan toiminnoille • tarjoaa pitkäaikaistyöttömille tai muuten huonossa työllistymistilanteessa oleville henkilöille työmahdollisuuksia tarjoamalla heille harjoittelupaikkoja
  • järjestää myös muuta vastaavaa tavoitteellista toimintaa kriminaalihuollon, nuorisotyön ja muiden sosiaalihuollon erityisryhmien asiakaskunnan, työntekijöiden sekä taustajärjestöjen hyväksi Toimintansa tukemiseksi yhdistys
  • voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
  • omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteää ja irtainta omaisuutta
  • järjestää asianomaisilla luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä myyjäisiä ja huvitilaisuuksia.

 

 

Hallitus

Pekka Kepanen (Retku ry)

Mauri Saastamoinen, siht. (Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry)

Veli-Matti Karppinen, pj. (Kainuun Nuotta ry)

Sanna Sunikka (Kriminaalihuollon tukisäätiö)

Marja Pakarinen (Nuorten Palvelu ry)

Petri Karhu (Iisalmen Nuorison Tuki ry)

Mikko Leskinen (Spartak ry)

Sopentuvan tuki ry:n jäsenyhteisön linkkejä

Kainuun Nuotta ry

Spartak Kajaani ry

Iisalmen nuorisontuki ry

Kriminaalihuollon tukisäätiö

Nuorten Palvelu ry

Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry

Kalenteri