Hankkeen organisaatio

HENKILÖSTÖ

Osa-aikainen projektipäällikkö:

Aarno von Bell

suunnittelee ja järjestää toiminnan yhdessä Kuluntalahden kyläyhdistyksen kanssa

raportoi hankkeen toteutumisesta yhdessä kyläyhdistyksen kanssa

kokoaa yhdessä Kaukametsäopiston kanssa kylähistoriaan tarvittavan aineiston ja saattaa sen julkaisukuntoon

 

Kuluntalahden kyläyhdistys ry:

Heikki Parviainen, puheenjohtaja

Eero Okkonen, hankkeen taloudenhoitaja

Pentti Kilpeläinen

Minna Mäkäräinen

Esa Rimpiläinen

Raija Rusanen

Tiina Suoranta, sihteeri

 

Yhteishenkeä Kuluntalahteen- hankkeen avuksi on valittu ohjausryhmä, jolla ei ole laillista vastuuta hankkeen toteutuksesta.

 

Ohjausryhmä:

täsmentää hankkeen ajalliset, tekniset ja kustannukselliset tavoitteet.

täsmentää ja hyväksyy hankesuunnitelman, seuraa hankkeen etenemistä ja

hyväksyy / valmistelee päätettäviksi muille esitettävät suunnitelmamuutokset.

antaa asiantuntemuksensa hankkeen toteuttajien käyttöön.

varmistaa hankkeen toteuttamiseen tarvittavat toimintaedellytykset.

valmistelee hankkeen toteuttamisen kannalta keskeiset päätökset.

valvoo hankkeen toteutumista ja ratkoo siinä esiin tulevat keskeiset ongelmat.

hyväksyy hankkeen väli- ja loppuraportit, aikaansaadut tulokset.

antaa ehdotuksen hankkeen lopettamisesta.

 

Ohjausryhmässä ovat Kuluntalahden kyläyhdistyksen lisäksi edustettuina seuraavat tahot:

Päivi Koivula / Pirjo Oikarinen, Oulujärvi – Leader

Risto Hämäläinen, Kajaanin kaupunki

Pekka Knuutinen TE-keskus

Sinikka Konttila, ProAgria Kainuu ry

Veli-Matti Karppinen, Kainuun Nuotta ry

Tarja Lukkari, Kainuun kyläkoordinaatio-hanke

 

YHTESTYÖTAHOT

Kainuun ympäristökeskus

Kaukametsänopisto

Kylässä -hanke

Kainuun kyläkoordinaatiohanke

Kajaanin kaupunki

Kainuun TE-keskus, maaseutuosasto

Kuluntalahden yritykset

Kuluntalahdessa toimivat järjestöt (Kuluntalahden Kunto, Kuluntalahden Martat)

Kalenteri