Tipaskeskuksen kunnostaminen

Entistä koulurakennusta on kunnostettu siitä lähtien, kun osuuskunta aloitti toimintansa syksyllä 2012. Rakennus oli rakenteellisesti hyvässä kunnossa. Remontointi on kohdistunut käyttövesiputkistoon ja lämmitysjärjestelmään.

Koulu kärsi pakkasvaurioista talvella 2010, jolloin putkistot pääsivät jäätymään. Suuria kosteusvuotoja ei onneksi päässyt tulemaan. Käyttövesijärjestelmä korjattiin kesällä 2013. Samana kesänä koulurakennuksessa majoittui lähes 50 henkilöä MM-suunnistuskisojen aikaan. Majoitus- ja kurssitoimintaa järjestettiin myös syksyn aikana.

Mitä on tehty?

Lämmitysjärjestelmän kunnostaminen aloitettiin tammikuussa 2014. Kattilat ja muut laitteet, jotka sijaitsevat koulurakennuksen kellarissa, olivat hyvässä kunnossa.Vauriot olivat asuntojen sekä luokkatilojen lämpöputkien liitoskohdissa. Lämpöputket olivat erinomaisessa kunnossa, eikä havaittavissa ollut minkäänlaista syöpymistä tai ruostetta. Koska koulurakennus on niin suuri, piti lämpöverkosto käydä läpi vaiheittain. Lämpöputkien vuotokohdat etsittiin ilmanpaineella.

 

   

Kalenteri