Vuoden kylä 2008

Tipasoja sijaitsee Sotkamon kunnan kaakkoiskulmassa Hiidenportin kansallispuiston ja Sotkamo-Kuhmotien välissä. Vakituisesti asuttuja talouksia Tipaksella on noin 150. Kesäasuntoja on parisataa. Kesäisin Tipaksen väkiluku jopa kolminkertaistuu.

Kylällä toimii kyläyhdistys, joka julkaisee Tipaslehtistä. Kyläyhdistys omistaa kylätalo Tipsakan, joka sijaitsee samassa pihapiirissä kuin Tipaskeskus. Apuna kyläkeskuksen luomisessa on ollut Kainuun Nuotan hallinnoima PALKE-hanke.

Tipaksen luonto tarjoaa rauhaa, hiljaisuutta ja ainutlaatuisia elämyksiä. Hiekkaiset harjut muovaavat kylän eteläpuolta. Harjujen välissä polveilevat puhtaat vesistöt. Harjualue kuuluu Räätäkankaan natura-alueeseen. Itäistä kulmaa hallitsee puolestaan erämaa-alue, Hiidenportin kansallispuisto.

Tipasojan kylä valittiin vuonna 2008 Vuojen kaenuulaiseksi kyläksi.

 

Kalenteri