Toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on koota toiminta-alueellaan asuvat ihmiset yhteistoimintaan kyläyhteisönsä hyväksi, jäsentensä aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1.  Toimeenpanee kokous- ja opintotilaisuuksia, kilpailuja, retkeilyjä, näyttelyitä ja juhlia.

2.  Edistää kotien keskinäistä yhteistoimintaa ja ihmisten välistä kanssakäymistä sekä ylläpitää ja kehittää toimialueensa kulttuuriperinnettä ja palveluita.

3.  Tekee aloitteita ja antaa lausuntoja sekä toimii taloudellisen ja henkisen toiminnan edistämiseksi ja viihtyvyyden parantamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia sekä omistaa kiinteistöjä, järjestää arpajaisia, varojen keräyksiä sekä pitää majoitus-, kahvila- ja ravintolaliikettä sekä vuokrata tiloja. Tarvittaessa yhdistys hankkii tällaiseen toimintaansa asianmukaiset luvat.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista ansiota siihen osallisille eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

Kalenteri