Elävä Ekomuseo -hanke

Uuran kyläyhdistys päätti 15.5.2016 pitämässään johtokunnan kokouksessa osallistua Paltamo-seura ry:n käynnistämään Elävä Ekomuseo-hankkeeseen. Hanke tukee ja täydentää kyläyhdistyksen jo toteuttamia perinteen keräämistä, tallentamista ja esilläpitoa. Hankkeen kesto on n. puolitoista vuotta. Hankkeen suunnittelu ja toteutus tapahtuu kyläyhdistyksen puolelta talkootyönä yhdessä hankkeeseen palkattujen projektityöntekijöiden kanssa.

Paltamon Elävä Ekomuseo-hankkeesta ja mukana olevien kylien kokoontumisista saa tietoa osoitteesta www.paltamonekomuseo.fi

Kalenteri