UURA – TARINOITA KOLMEN KOSKEN KYLÄSTÄ

Uuran kyläkirja sai alkunsa Uura-Iijärvi kyläyhdistys ry:n tilaisuudesta vuonna 2007. Kyläyhdistys on hoitanut myös kirjan kustantamiseen sekä painoon ja myyntiin liittyneet järjestelyt. Tällä välin on tehty kuitenkin paljon kirjan julkaisukuntoon saattamiseksi.

Neljän vuoden ajan kymmenkunta kyläläistä teki työtä Paltamon kansalaisopiston Uuran kyläkirjapiirissä opiston rehtorin Paavo Nuortimon ohjaamana. Asioita muisteltiin, tietoja hankittiin kyselemällä, haastattelemalla, asiakirjoista, lehdistä ja muista lähteistä, ja tuotoksia kirjoitettiin käsin ja tietokoneella. Lisäksi monet entiset uuralaiset  ja muut asiasta kiinnostuneet edistivät toimillaan kirjan syntymistä. Kaikki eivät kirjoittaneet  tekstejä itse, mutta tietojen antaminen, kerääminen, välittäminen ja toisten innostaminen hankkeen hyväksi oli tärkeää. Valokuvia ja kyselykaavakkeilla hankittuja talotietoja koottiin osittain kyläkirjapiiriläistenkin toimesta, mutta pääasiassa valokuvien hankinnasta ja käsittelystä vastasi Matti Seppänen ja talotietojen tarkentamisesta, tietojen hankinnasta vanhoista kirkonkirjoista ja aineistosta koostuvien tekstien kirjoittamisesta  Rauni Seppänen. Kyläkirjan toimittamisen hoiti uuralaissyntyinen toimittaja Anja Itkonen, ja hän itsekin kirjoitti tekstejä.

Kirjan tekemiseen on tavalla tai toisella osallistunut suuri joukko ihmisiä. Kyläkirjassa on paljon entisten ja nykyisten uuralaisten muistitietoon ja kertomuksiin perustuvaa aineistoa.  Sen toivotaan lisäävän kirjan kiinnostusta ja luettavuutta. Ajatuksena on ollut, että tarinakin voi olla tosi; tarina-sana esiintyy kirjan nimessäkin. Nimi muotoutui kirjalle perinnepäivän nimikilpailun sekä kirjaneuvoston päätöksen tuloksena.

Kirjan tekijöiden tavoitteena on ollut Uuran kyläperinteen tallentaminen siinä määrin kuin se käytettävissä olleiden voimien ja taitojen ja yhden kirjan muodossa on ollut mahdollista. Erityisesti on pyritty säilyttämään ennestään tallentamatonta tietoa.

Kirjoja voi ostaa Marja-Liisa Heikkiseltä os. Pajulammentie 13, 88300 Paltamo puh. 0400942947. Kirjoja lähetetään tarvittaessa postitse. Kirjoja saa myös Paltamon KIPA-kirjakaupasta.

Kyläkirja omaksi tai lahjaksi!

Kalenteri