Yleistietoa

Uuran kylän nimi tullee sanoista ”uuras”, ”uuro” tai ”uru”, jotka tarkoittavat veden uurtamaa maastoa, notkelmaa tai uomaa. Vanhoista asiakirjoista  selviää, että Uura sijaitsee paikalla, jossa Kiehimänjoki on uurtanut uoman Oulujärveen. Uura kuuluu Paltamon vanhimpiin maakirjakyliin.

Uura-Iijärven kylä sijaitsee Paltamon kirkonkylän pohjoispuolella Leppikosken voimalaitoksen ja Ristijärven kunnanrajan välissä. Kylässä on noin 75 vakituista asuntoa ja noin 120 vapaa-ajan asuntoa pääosin Iijärven rantatöyräille rakennettuina.

Kylä on pirstoutunut laajaksi kokonaisuudeksi kauniin järvimaisemansa takia. Vielä 80-luvulla kylää yhdisti Saunasalmen lossi, mutta sen kadottua kyläläiset ovat joutuneet käyttämään omia kulkuvälineitään, kesällä veneitä ja talvella kelkkoja ja suksia, kulkeakseen lyhyimpiä reittejä toistensa luona.

Uura-Iijärven kyläyhdistys on taas monen hiljaisen toimintakauden jälkeen herännyt vuonna 2005 henkiin. Tavoitteena on herättää kylä eloon järjestämällä erilaisia tapahtumia vuoden aikana ja tekemällä kylästä viihtyisämmän ulkoilu mahdollisuuksia lisäämällä. Kylätalo Uurtajassa on tarkoitus aloittaa toimintaa kyläläisten toiveiden mukaisesti ja ajankohtaisista tapahtumista ilmoitetaan Leppikosken ja Uurtajan seinän ilmoitustauluilla.

Kalenteri