• Hyvinvointia tukien!
    Yhdessä tehdään!

Lohtaja-Huuhkajanvaara-Kettu

Yleistietoa kyläyhdistystoiminnan asuinalueesta

Lohtaja on Kajaanin kaupunginosa. Se sijaitsee noin neljä kilometriä Kajaanin ydinkeskustasta länteen, valtatie 5 läheisyydessä. Alue rajoittuu vitostien toisella puolella olevaan Ketun kaupunginosaan ja pohjoisessa Sokajärventien toisella puolella olevaan Purolan kaupunginosaan.

Lohtajan kaupunginosan asukasmäärä on 1 440 henkilöä. Alueelta löytyvät muun muassa  ABC- liikennemyymälä, kirjasto, päivittäistavarakauppoja, koirapuisto ja peruskoulu.

Liikunnallisia harrastuksia varten on tarjolla muun muassa lähiliikuntapuisto sekä vajaan 2 kilometrin pituinen valaistu kuntopolku. Myös kaupunkia kiertävä moottorikelkkaura kulkee Lohtajan alueella.

Kaikukatu kiertää koko kaupunginosan ympäri, tosin kadun nimi muuttuu lenkin kaakkoisosassa Menninkäisentieksi. Kadun sisäkehällä sijaitsee muun muassa opiskelija-asuntoja ja kaupungin vuokra-asuntoja, kun taas kadun ulkokehällä on enimmäkseen omakotitalo- ja rivitaloasutusta. Monet Lohtajan tiet ja kadut on nimetty satujen tai tarujen mukaan, kuten esimerkiksi Peikonpolku, Peukaloisenpolku, Tontunkuja ja Velhontie.

Huuhkajanvaara on pientalovaltainen asuinalue Kajaani golfin ja Vimpelinlammen välisellä alueella. Huuhkajavaarassa toimi ennen koulu, ja tällä hetkellä päiväkoti. Huuhkajavaaran kadunnimet liittyvät retkeilyyn. Ensimmäiset asunnot alueelle valmistuivat 1980- ja 1990-lukujen taitteessa.

Kettu on Huuhkajanvaaran ja Lohtajan vieressä sijaitseva pieni alue, joka sijaitsee noin 2,5km Kajaanin keskustasta. Ketussa sijaitsee kauppa sekä päiväkoti. (Lähde Wikipedia)

 

 

Kyläyhdistyksen toiminta

Lohtaja-Huuhkajanvaara-Kettu kyläyhdistys ry on perustettu 8.11.2001. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää toiminta-alueensa asukkaiden hyvinvointia monella tavalla. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Kyläyhdistys toimi muun muassa PORE- hankkeen kanssa yhteistyössä vuonna 2021 Vimpelin -lammen kodan uusimisessa ja ranta-alueen kunnostamisessa.

Lohtaja – Huuhkajanvaara – Kettu on 80-luvulla rakennettu asuinalue. Kyläyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on alueella asuvien asukkaiden etujen ajaminen. Tavoitteena on alueella asuvien maahanmuuttajien sekä kantaväestön välisten ennakkoluulojen vähentäminen sekä asuinalueen ja sen viihtyvyyden kehittäminen. Yhdistyksen hallituksessa on edustus kantaväestöstä sekä maahanmuuttajista.

Lohtaja-Huuhkajanvaara-Kettu kyläyhdistys kantaa huolta myös syrjäytymisvaarassa olevista nuorista ja nuorisotiloista. Kyläyhdistys auttaa nuoria omalta osaltaan hyvinvointia tukevissa tempauksissa ja harrastemahdollisuuksissa. Lohtajan nuorisotilalla on merkitystä lasten ja nuorten kokoontumispaikkana sekä erilaisina tapahtumina, joita sekä Pore-hanke, että kyläyhdistys yhteistyössä järjestävät.

Kyläyhdistys on osallistunut Kajaanissa tehtävään maahanmuuttajatyöhön ns kolmannen sektorin toimijana. Tehtäväksi on muotoutunut asukkaiden perusarjen tukeminen yhteistyössä eri tahojen kanssa. Kyläyhdistys toimii alueellaan monikulttuurisen yhteisöllisyyden rakentajana kaikessa toiminnassaan.

Yhdistyksen järjestämät tapahtumat ovat kaikille alueen asukkaille. Kajaanin monikulttuurillisuutta rakennetaan yhteistyötahojen kanssa informaatiovaihdon kautta: Tapahtumista tiedotetaan, tietotaitoa jaetaan ja otetaan vastaan oman toiminnan vahvistamiseksi.

Katso kyläyhdistyksen Meta: https://www.facebook.com/profile.php?id=100079424390578
Katso myös kyläyhdistyksen Instagram: https://www.instagram.com/porukalla/

 

Kalenteri