• Pintaa syvemmälle!
    Yhdessä tehdään!

Monikulttuurillisuus

Kyläyhdistys on osallistunut Kajaanissa tehtävään maahanmuuttajatyöhön ns kolmannen sektorin toimijana. Tehtäväksi on muotoutunut asukkaiden perusarjen tukeminen yhteistyössä eri tahojen kanssa. Kyläyhdistys toimii alueellaan monikulttuurisen yhteisöllisyyden rakentajana kaikessa toiminnassaan.

Yhdistyksen järjestämät tapahtumat ovat kaikille alueen asukkaille. Kajaanin monikulttuurillisuutta rakennetaan yhteistyötahojen kanssa informaatiovaihdon kautta: Tapahtumista tiedotetaan, tietotaitoa jaetaan ja otetaan vastaan oman toiminnan vahvistamiseksi.

 

Katso kyläyhdistyksen Meta: https://www.facebook.com/profile.php?id=100079424390578
Katso myös kyläyhdistyksen Instagram: https://www.instagram.com/porukalla/

Kalenteri