• Yhdessä Tehdään!

Hanke-toiminta/Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Katso kyläyhdistyksen Meta: https://www.facebook.com/profile.php?id=100079424390578
Katso myös kyläyhdistyksen Instagram: https://www.instagram.com/porukalla/

Täältä löydät videon, laita äänet päälle: https://photos.google.com/photo/AF1QipPVOpkCu1d436Fu6aRJVy5TSrK-XzWtAf2eplJy

Työn alla olevia hankkeita

Tällä hetkellä kyläyhdistyksellä ei ole meneillään omia hankkeita tai projektisuunnitelmia. Kyläyhdistys on mukana Kajaanin ammattikorkeakoulun, Koy Kajaanin Pietarin asiakastoimikuntien ja kyläyhdistyksen yhteisessä PORE-porukalla paremmaksi- hankkeessa.

PORE- hanke on työllisyyden ja osaamisen edistämiseen, sekä sosiaalisen osallisuuden ja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen liittyvä ESR-hanke.

Toimintamallin päätavoitteena on Lohtaja-Huuhkajanvaara-Kettu asuinalueen elinvoiman ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä hyvinvoinnin että voimavarojen edistäminen ja osallistuva budjetointi.

Osallistuvan budjetoinnin kautta kyläläiset pääsivät ilmaisemaan oman mielipiteensä äänestämällä kahden vaihtoehtoisen kohteen parantamisesta/kunnostamisesta. PORE-hankkeen toimijat jalkautuivat kehittämiskohteisiin paikanpäälle ja yksi kehittämispalaveri pidettiin Vimpelinlammen kodalla.

Yleisöäänestyksen jatkoon päässeet kehittämiskohteet olivat Vimpelinlammen ja Pieni Vimpeli kehittämisprojekti sekä Lohtajan torialueen kunnostaminen. Eniten kannatusta sai Vimpelinlammen kodan uusiminen ja ranta-alueen parantaminen.

Kyläyhdistys seuraa äänestyksessä voittaneen ehdotuksen toteuttamista ja pyrkii vaikuttamaan, että hanke saa kaupungin talousarviossa rahoituksen.

Kyläyhdistys pitää tärkeänä Lohtajan nuorisotilan merkitystä lasten ja nuorten kokoontumispaikkana Lohtajan alueella. Lasten ja nuorten lisäksi nuoritotilaa käyttävät myös eri järjestöt.

Kyläyhdistys korostaa, että tarvetta Lohtajan nuorisotilalle on yhä. Vallitsevan maailman tilanteen vuoksi koko maailma on murroksessa. Jo yksinomaan Suomessa tämä näkyy työelämän kasvavien vaatimusten, työajan ja työn sirpaloitumisen vuoksi. Perheiden taloudelliset resurssit eivät enää yksinään riitä panostamaan lasten kalliseen harrastustoimintaan. Nuorisotiloille on käyttöä vielä pitkään!

 

Kalenteri