Historia ja nykypäivä

Katso myös kyläyhdistyksen Meta: https://www.facebook.com/profile.php?id=100079424390578
Katso myös kyläyhdistyksen Instagram: https://www.instagram.com/porukalla/

Täältä löydät videon, laita äänet päälle: https://photos.google.com/photo/AF1QipPVOpkCu1d436Fu6aRJVy5TSrK-XzWtAf2eplJy

Lohtaja-Huuhkajanvaara-Kettu kyläyhdistys ry on perustettu 8.11.2001. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää toiminta-alueensa asukkaiden hyvinvointia monella tavalla. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. 

Lohtaja – Huuhkajanvaara – Kettu on 80-luvulla rakennettu asuinalue 

Aluetta voi kutsua asuintyypiltään, asukasrakenteeltaan sekä sijainniltaan lähiöksi. Alueella toimi vuosina 2001–2003 Lähiöprojekti, joka kuului Kuntaliiton hallinnoimaan Lähiöuudistus 2000 sateenvarjohankkeeseen. Tavoitteena oli mm. tietosyrjäytymisen ehkäisy sekä ns. ongelmalähiöksi muodostumisen ennaltaehkäisy.

Projektin myötä asuinalueelle perustettiin nettikahvila ja lähiötupa, joka toimi eri hankkeitten pohjalta asukkaiden yhteisenä kokoontumis- ja toimintatilana v.2016 saakka. Nettikahvilan toiminnan päättyessä tila siirtyi Somaliseuran hallintaan.

 

 

Lohtaja-Huuhkajanvaara-Kettu kyläyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on alueella asuvien asukkaiden etujen ajaminen

Tavoitteena on edelleen alueella asuvien maahanmuuttajien sekä kantaväestön välisten ennakkoluulojen vähentäminen sekä asuinalueen ja sen viihtyvyyden kehittäminen. Yhdistyksen hallituksessa on edustus kantaväestöstä sekä maahanmuuttajista.

Nettikahvila-projektitoiminnan päätyttyä kyläyhdistys on vuodesta 2017 alkaen keskittynyt perinteiseen kyläyhdistystoimintaan. Ottamalla kantaa asuinalueen ja lähiympäristön kehittämiseen ja järjestämällä erilaisia tapahtumia alueen asukkaille.

Kyläyhdistys toimi muun muassa PORE- hankkeen kanssa yhteistyössä vuonna 2021 Vimpelin -lammen kodan uusimisessa ja ranta-alueen kunnostamisessa.

Kyläyhdistys haluaa säilyttää lähialueen retkeilykohteiden ja niiden ympärillä olevien metsien monimuotoisuuden ja arvokkaat luontokohteet. Lähellä sijaitsevat marjastus- ja sienestysmaastot tarjoavat myös antimia ruokapöytään.

Erityisesti Pirunvaara ja Olliskanvaara ovat monimuotoisuudeltaan arvokkaita ja tärkeitä luonto- ja retkeilykohteita alueen asukkaille. Kyläyhdistys on toiminnassaan panostanut voimavarojaan näiden asioiden eteenpäin viemiseksi.

 

 

Lohtaja-Huuhkajanvaara-Kettu kyläyhdistys kantaa huolta myös syrjäytymisvaarassa olevista nuorista ja nuorisotiloista

Kyläyhdistys auttaa nuoria omalta osaltaan hyvinvointia tukevissa tempauksissa ja harrastemahdollisuuksissa. Lohtajan nuorisotilalla on merkitystä lasten ja nuorten kokoontumispaikkana sekä erilaisina tapahtumina, joita sekä Pore-hanke, että kyläyhdistys yhteistyössä järjestävät.

Keväällä 2022 perjantaisin klo.11-13 jaetaan lounaspuuroa Lohtajan nuorisotalolla.

Tulossa: Keväällä 2022 juhlitaan Lohtaja-Huuhkajanvaara-Kettu kyläyhdistyksen 20-vuotis syntymäpäiviä Lohtajan nuorisotalolla. Muun muassa Nuotiontien leikkipuiston avajaiset ja päihteetön perhetapahtuma ja Green care-tapahtuma järjestetään niin ikään PORE-hankkeen kanssa yhteistyössä. 

Kalenteri