Säräisniemi

Säräisniemi on yksi Kainuun vanhimpia asutettuja kyliä Oulujärven rannalla. Yhtäjaksoista asutusta näillä rannoilla on ollut jopa 8 500 vuotta. Nykyinen suomalaisasutus alkoi 1552 Ruotsin kuninkaan Kustaa Vaasan antaessa savolaisille määräyksen asuttaa Oulujärven Erämaa. Säräisniemi erosi Paltamon seurakunnasta kappeliseurakunnaksi 1779 ja itsenäiseksi seurakunnaksi se pääsi 1865. Pitäjänä Säräisniemi oli vuoden 1953 loppuun ja seurakuntana vuotta pidempään.

Nykyiseen Säräisniemen maarekisterikylään kuuluu Oulujärven läntinen ranta Nimisjärveltä aina entisen Vuolijoen pitäjän rajaan ja laajat Rumalan – Kuvajan suoalueet entisen Kestilän pitäjän rajaan saakka. Säräisniemeen kuuluvat myös kylänosat Saarenranta, Enonlahti ja Salmenranta. Kylällä on ollut kaksi kansakoulupiiriä, Säräisniemi, johon kuuluivat Säräisniemi ja Saarenranta, sekä Enonkylä - aiemmin Salmenranta - johon kuuluivat Enonlahti ja Salmenranta.

Säräisniemi on kaunis kylä. Laajan Oulujärven rantaa on pitkästi, enin osa matalaa hiekkarantaa, mutta syviä, louhikkoisia kalliorantojakin löytyy. Varsinaisen niemen karu hiekkakangas kasvaa pääasiassa jäkälää, kylän muu osa on viljavampaa. Suoalueet ovat lähes ylipääsemättömiä, Pohjois-Suomen parhaita lintusoita.

Säräisniemi on arvokas kylä. Pitkät asumusperinteet ja sijainti tärkeän vesireitin varrella ovat tehneet kylästä kulttuurihistoriallisesti merkittävän.

Kalenteri