Säräisniemen Kyläyhdistys ry.
Säräisniementie 355, 91760 Säräisniemi
E-mail saraisniemi(at)viesti.net, kotisivut  www.saraisniemi.net

Puheenjohtaja Harri Tähtinen, puh. +356 40 7673838
Sihteeri Lea Lehtovuori, puh. +358 40 5085848

Rahastonhoitaja Eija Hepo-oja

Varapj. Marja Koistinen

Jäsenet  Tuula Karppinen, Teija Suorsa ja Matti Haataja

 

TOIMINTASUUNITELMA 2021

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA  2018

YLEISTÄ

Yhdistyksemme tarkoitus on Säräisniemen kylän ja sen asukkaiden yleisen hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistäminen.

Kuulumme v. 2016 alusta Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Seuraamme edelleen sekä Pohjois-Pohjanmaan että Kainuun hankkeita ja kuulumme  esim. Oulujärvi Leaderiin ja Kainuun Nuottaan. Kyläyhdistyksellä ei ole  suunnitteilla varsinaisia hankkeita kummassakaan suunnassa. Rokua-Geopark-hankkeen kanssa on aloitettu  yhteistyö kyläesittteen valmistamiseksi ja myös uusien ilmoitustaulujen saamiseksi kylälle.

Kyläyhdistys pyrkii erityisesti vaalimaan ja edistämään kylän kaikkien yhdistysten välistä yhteistyötä. Teemme yhteistyötä myös muiden kyläyhdistysten, Vaalan kunnan ja seurakunnan kanssa.

VUOSI- JA YLEISET KOKOUKSET

Vuosikokous pidetään sääntöjen mukaan huhtikuun loppuun  mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa.

JOHTOKUNNAN KOKOUKSET

Johtokunta kokoontuu toiminnan suunnittelun ja tapahtumien toteutuksen niin vaatiessa.

KURSSIT JA KERHOTOIMINTA  KOULUN YLEISISSÄ TILOISSA
Oulujärven kansalaisopiston alaiset piirit jatkavat toimintaansa kansaslaisopiston talousarvion rajoissa. Piirejä ovat kudontapiiri ja entisöintipiiri. Myös lausuntapiirin toivotaan jatkavan vuonna 2018. Selvitetään myös näytelmäpiirin jatkomahdollisuudet.

Naisten voimistelupiiri kokoontuu maanantaisin liikuntasalissa. Muutkin peliryhmät  ja yksittäiset käyttäjät voivat varata salin kunnasta maksamalla käytöstä kunnan määräämän vuokran.

KAHVIKAMARITOIMINTA, KYLÄTOIMISTON AUKIOLO JA TILOJEN SIIVOUS

Kahvikamareita pidetään kevät- ja syyskaudella tiistaisin klo 12 – 14 vuorotellen kylän muiden yhdistysten kanssa. Seurakunnan päivähartaus on kerran kuussa kahvikamarin aikana.

Kylätoimisto pidetään avoinna kyläläisten asiointia varten kahvikamaripäivinä klo 11 – 14. Muina aikoina sopimuksen mukaan. Kesäaikaan kylätoimisto pidetään avoinna tapahtumien yhteydessä ja sopimuksen mukaan puhelinkutsusta.

Kahvikamariluokassa sijaitseva kirjasto on kyläläisille jatkuvasti käytettävissä.

Käyttäjät siivoavat käyttämänsä tilat heti käytön jälkeen. Yleiset tilat, kuten käytävä ja WC:t  siivotaan vuorotellen tarpeen mukaan.

MUU TOIMINTA JA TAPAHTUMAT

Kylän yhdistykset voivat kokoontua koululla entiseen tapaan. Kokouksia pidetään pääsääntöisesti kahvikamariluokassa.  Aika varataan seinällä olevaan listaan.

Kevättalvella, maaliskuussa, pidetään perinteinen kylän yhteinen Iloinen talvipäivä- tapahtuma, jolla kerätään rahaa yhteiseen joulujuhlaan.

Järjestämme myös kulttuuritapahtuman, lausuntaa ja / tai musiikkia.

Osallistumme kesän 2018 Aarre-viikon tapahtumiin, mikäli sellainen vielä kunnassamme järjestetään.

Kauneimmat kesälaulut Säräisniemen kirkossa avoimien kylien tapahtumana. Yhteislaulutilaisuuksia voidaan järjestää muissakin kohteissa, esim kotiseutumuseon pihapiirissä tai  kodalla. Museo- ja kotiseutuyhdistys järjestää entiseen tapaan kesänäyttelyn koulun tiloissa.

Selvitetään Painuanlinnan kohtalo ja mahdollinen käyttö kylän yhdistysten yhteisenä juhla- / kulttuuritilana esim. näytelmäpiirin käyttöön.

Syysmarkkinat pidetään perinteisesti syyskuun alussa 1.9. tai 8.9. Järjestämme yhteisen joulujuhlan muiden yhdistysten kanssa.

Jouluaaton kynttilävalaistus järjestetään kylänraitille kyläläisten tuella kyläyhdistyksen kustantaessa kynttilät.

Muiden yhdistysten tapahtumiin ja talkoisiin osallistumme voimiemme ja kiinnostuksemme mukaan.

Kaikki vastustamattoman hyvät ja toteuttamiskelpoiset ideat otetaan ilomielin vastaan.

TALOUS

Taloutemme on jouduttu panemaan tiukalle kulukuurille. Toisaalta yllättävät tapahtumatulot vuosina 2016 ja 2017 ovat tilannetta hieman lievittäneet.

Tapahtumien yhteydessä tapahtuva myynti ja arpajaiset ovat edelleen tulojemme runko.

Jäsenmaksun suuruuden  vuodelle 2018 määrää syyskokous.

Omia tuotteita on myös edelleen myynnissä. Hintoja on alennettu myynnin edistämiseksi. Eniten varastossa on kylä- ja runokirjoja, mutta jnvn myös paitoja, muutama muki, viirejä ja linnunpönttöjä. Palveluna kyläläisille välitämme Vaalan seurakunnan ja muita adresseja, myymme joulu- ja onnittelukortteja ja valokopioita. Suunnittelemme Säräisniemi-maisemakorttien uudistamista uusilla kuvilla.

Harkitaan myös kylän lasten tai kyläläisten piirtämien joulu- tai onnittelukorttien hankkimista.

Tarjoamme kuntalaisille ja turisteille kyläkävelyjä ja -ajeluja, joilla oppaana toimii talkooperiaatteella Matti Haataja. Näistä peritään maksu kyläyhdistykselle.

Tarjoamme mahdollisuutta tehdä etätyötä koulun tiloissa. Satunnainen käyttö 20 € / kerta, pitempiaikaisen käytön korvaus neuvotellaan erikseen.

Kunnalta voimme anoa vuosiavustusta ja yksittäisiin tapahtumiin kohdeavustusta. Kunnassa on meneillään avustuskäytännön muuttaminen enemmän toimintaan sitouttavaan suuntaan.

Seurakunnan kanssa on sopimus muualle haudattujen muistopaikan hoidosta, mistä saadaan vuosikorvaus 120 €.

Menopuolella vakiomenoina ovat puhelin- ja tietoliikennekulut, toiminnan vastuuvakuutus, ilmoituskulut, palvelumaksut ja jouluvalaistuskulut.

TIEDOTTAMINEN

Pääsääntöinen tiedotuskanavamme on Tervareitti, joko omalla ilmoituksella, seurapalstalla tai Tervareitti Plus-jutulla. Hyödynnämme facebookia, mm Säräisniemen kylä ja Vapaa Vaala -sivuja. Kyläyhdistyksellä on myös omat kotisivut osoitteessa www.saraisniemi.net.

TOIMINTAKERTOMUS  2017

YLEISTÄ

Vuonna  2017 olemme toimineet supistetuin resurssein, koska kylätyöntekijöitä ei ole enää voitu palkata. Kylätoimiston aukioloaikoja on supistettu. Yhteisten tilojen siivous on tehty talkooperiaatteella.

Vaala siirtyi v.2016 alusta Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Seuraamme sekä Pohjois-Pohjanmaan, että Kainuun hankkeita ja kuulumme edelleen mm. Oulujärvi Leaderiin ja Kainuun Nuottaan.

Vuonna 2017 olemme panostaneet entistä voimakkaammin  kylällä toimivien yhdistysten välisen yhteistyön  kehittämiseen. Syksyllä keskusteltiin mahdollisesta yhdistysten, tai edes osan niistä,  yhdistymisestä, mutta tämä ajatus ei ottanut tulta. Kutsuimme myös muiden yhdistysten edustajia johtokuntaamme tiedonkulun parantamiseksi.

Yhteistyö jatkui myös Vaalan kunnan ja seurakunnan kanssa.

VUOSI- JA YLEISET KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin koululla 16.3.2017. Paikalla oli kuusi yhdistyksemme jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2016 toimintakertomus, tilit ja tilinpäätös. Keskusteltiin myös näytelmäpiirin saamisesta kylälle.

Yhdistyksen syyskokous pidettiin koululla 26.11.2017. Läsnä oli yksitoista yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja  talousarvio vuodelle 2018, sekä valittiin johtokunta vuodelle 2018.

JOHTOKUNNAN JA MUUT KOKOUKSET

Johtokunta kokoontui vuoden 2017 aikana  seitsemän kertaa. Toimimme syyskokouksen 2016 valitsemassa kokoonpanossa eli pj. Lea Lehtovuori, varapj. Harri Tähtinen, rahastonhoitaja Juhani Jäälinoja, kirjanpitäjä  Eija Hepo-oja, sihteeri (muodollinen)  Anna-Sofia Hietala sekä jäsenet Matti Maijala ja Jouni Nurkkala. Käytännössä puheenjohtaja hoiti myös sihteerin tehtävät.  

Kylän eri yhdistysten edustajat kokoontuivat kyläyhdistyksen aloitteesta vuoden mittaan  pari kertaa eli 16.1.17 siivoustalkoiden jälkeen siivousasiaa ja 2.3. iloisen talvipäivän suunnitteluun. Yhteisiä asioita puitiin myös kahvikamareissa, asioina esim. yhteisvastuukeräys, kyläesite, vähähiiliset kylät sekä joulujuhlasuunnittelu ja työnjako.

Yhdistyksen edustaja osallistui ainakin yhdeksän kertaa erilaisiin kokouksiin.

Vaalassa, mm. Aarreviikon palaverit, Suomi-100 juhlapalaverit ja syksyllä kunnan

hyvinvointisuunnitelman valmisteluun liittyvät palaverit.

HANKKEET

Vuoden 2017 aikana ei ollut meneillään hankkeita.

TAPAHTUMAT

Iloinen talvipäivä järjestettiin18.3.2017 koulun pihapiirissä ja sisätiloissa yhdessä kylän muiden yhdistysten ja yksityishenkilöiden kanssa. Ohjelmassa oli mm. tarkkuuslämärikisa, potkukelkka kilpailut eri ikäluokille, tandemhiihto kilpailut sekä talutusratsastusta. Temppurata lapsille oli sisätiloissa juhlasalissa .  Makkarat, kahvi ja muurinpohjaletut tekivät hyvin kauppansa.  Arpajaiset pidettiin myös. Taloudellinen tulos oli hyvä  ja tuotto laitettiin taas kylän yhdistysten yhteiseen kassaan käytettäväksi joulujuhlaan ja muihin yhteisiin tarpeisiin.

26.5.2017 järjestimme lintutapahtuman Painuan lahden lintutornilla. Oppaana ja asiantuntijana toimi Teppo Helo Kajaanista. Kylmä ja tuulinen sää rajoitti osanottajamäärää ja myös havaittujen lintujen määrää. Lajeja löytyi kuitenkin illan aikana 34, harvinaisimpina  tundrakurmitsa ja kapustarinta.

Kyläyhdistys aloitti uuden toimintamuodon, kyläkävelyt. Ensimmäinen oli ns. koekävely, joka järjestettiin kyläyhdistyksen johtokunnalle 30.5.2017. Kävely aloitettiin kirkon vanhoilta haudoilta ja kuljettiin koululle asti. Matkalla opas Matti Haataja kertoi kylän taloista ja niiden historiasta. Mallia tarjottiin myös yleisölle. Oppaalla oli valmius vetää kävely tai ajelu asiakkaan toivomusten mukaisena sekä ajaltaan että sisällöltään. Tilattuja kävelyjä/ajeluja ryhmille oli kesällä pari ja syksyllä yksi. Enempäänkin olisi olut valmius.

10.6.2017 laulettiin kauneimmat kesälaulut Säräisniemen kirkossa. ehtookellojen jälkeen. Tapahtuma toteutettiin yhdessä Vaalan seurakunnan ja   Avoimet Kylät kampanjan kanssa. Se oli erittäin pidetty ja sitä toivottiin perinteeksi. Laulajia oli mukana 58.

Osana Vaalan Aarre-viikkoa järjestimme to 6.7.2017 Kylään Säräisniemelle tapahtuman. Kyseessä oli laajennettu kyläajelu, joka ulotettiin aina Linnalaan asti. Linja-auto toi väkeä Vaalasta ja mukaan pääsi myös Säräisiemeltä. Oppaana toimi Matti Haataja kuten kyläkävelyissäkin. Osanottajia oli runsas  20. Kyläyhdistys tarjosi osallistujille kahvit Linnalassa.

Perinteiset syysmarkkinat pidettiin koululla 2.9.2017 klo11-14. Myyjiä oli 14, lisäksi talutusratsastusta ja museo oli auki tapahtuman ajan. Martat järjestivät sieninäyttelyn ja myivät perinteisiä haukipurilaisia. Kyläyhdistys myi kahvia ja muurinpohjalettuja, omia tuotteitaan  ja järjesti arpajaiset. Myynnissä oli myös syksyn satoa, leivonnaisia, siivoustuotteita, pelejä, kirjoja, kirpputoritavaraa jne.

Kylän yhteinen joulujuhla pidettiin koululla pe 15.12.2017 klo 17.30. Ohjelmassa oli  tiernaryhmä, yhteislauluja, yksinlaulua, runoa, lasten musiikki- ja leikkiesityksiä, rap-ryhmä Iida ja Emma, leikkimielinen tietokilpailu ja tietysti joulupukin vierailu.  Alkutarjoiluna glögi ja pipari ja lopuksi torttukahvit. Lotta Karjalainen säesti yhteislaulut todella kauniisti.  Anneli Jäälinoja   juonsi tilaisuuden suvereenisti ja taas olivat äänentoistolaitteemme tarpeellisessa käytössä. Juhlijoita oli n. 80, joista runsaasti lapsia. Ja lasten juhlahan tämä olikin.

MUU YHTEISTYÖ JA TALKOOT

Kahvikamarit jatkuivat  tiistaisin klo 12 – 14 neljän yhdistyksen voimin. Mukana olivat kyläyhdistys, Martat, Maa- ja kotitalousseura ja Museo- ja kotiseutuyhdistys. Seurakunta järjesti hartaushetken kerran kuussa kahvikamariaikaan. Kylätoimisto oli auki kevät- ja syyskaudella vain tiistaisin klo 11 – 14 eli hieman laajennettu kahvikamariaika. Kesällä ei ollut  ilmoitettua aukioloa, vaan koulun ovella oli puhelinnumerot, joihin soittamalla sai tarvittaessa oven avaajan/ myyjän, jos ostoista oli kyse.

Koululla kokoontuivat edelleen kansalaisopiston entisöintipiiri ja kudontapiiri . Lausuntapiiri käytti kaikki tuntinsa kevätkaudella valmistellessaan runomaratonia, eli 100 runoa 100-vuotiaallle Suomelle esitystä, joka pidettiin koulun juhlasalissa 11.6.2017. Esitys kesti n. 3 tuntia, välillä oli musiikkia ja väliaikakahvit. Esityksen loputtua yleisö taputti seisten!  Lopuksi yritettiin tanssahdellakin. Kuulijoita oli yli 80 ja he olivat tosi otettuja kuulemastaan.

Kyläyhdistys on nimennyt hoitajan Säräisniemen hautausmaan muualle haudattujen muistomerkille ja saa tästä seurakunnalta vuosikorvauksen 120€. Tehtävää hoiti v.2017 Aino Lahenius.

Kylällä toimivat yhdistykset voivat käyttää kahvikamariluokkaa kokouksiinsa korvauksetta. Kahvikamarihuoneessa on myös kirjasto kyläläisten käytettävissä.

Museo- ja kotiseutuyhdistys järjesti koulun juhlasalissa kainuulaisten vesimyllyjen pienoismalli-näyttelyn ja vanhojen koulu-kuvataulujen näyttelyn.  Museon avajaisjuhla- ja tuulimyllynkorjausprojektin päättäjäiskahvitukset olivat myös koulun  juhlasalissa la 11.6. klo 12 juhlien jälkeen.

16.1.2017 pidettiin koululla siivoustalkoot, joissa siivottiin mm. kylätoimisto ja kaikki WC-tilat. Siivousvälineitä  ja -aineita on tarvittaessa hankittu yhteisillä varoilla.  Edelleen pätee sääntö, että käyttäjät siivoavat jälkensä ja yhteiset tilat siivotaan vuorotellen. Tuula Heikkinen on puhdistanut käytävän ja kahvikamariluokan pari kertaa isolla lattiakoneellaan.

Su 2.4.2017 oli Painuanlahdella  kiiskenpilkinnän SM-kisat, joissa huolehdimme muonituksesta. Tarjolla oli täytettyjä sämpylöitä, makkaraa, kahvia, mehua jne. Pilkkijöitä oli 86 ja saalistakin saivat, voittaja liki 3kg.

21.5.2017 oli kirkkokahvitus Säräisniemen koululla kyläyhdistyksen talkoolaisten hoitamana.

Perinteiset kyläraitin siivoustalkoot  jouduttiin kylmän ja lumisen kevään takia siirtämään 22.5.2017asti. Talkoillaraivattiin mm. vanhaa puustoa kevyenliikenteen väylän ja ajoradan välistä koululta kylälle päin. Talkookahveilla jaettiin infoa kesän tapahtumista ja kylätoimiston aukioloista.                    

Suurin talkooponnistuksemme oli Kyläooppera Henrik ja Lauran väliaikakahvitus 16. – 20.8.2017. Pyysimme apuun Säräisniemen Marttoja ja he tarjosivat apunsa korvauksetta, mistä heille lämmin kiitos. Toinen tapahtuman taloudelliseen tulokseen vaikuttanut asia oli erinomainen tarjous Ruununhelmeltä leipomotuotteista, mistä myös heille lämmin kiitos. Työvuorot saatiin runsaasti miehitettyä, tarjottavat olivat hyvän makuisia ja kokoisia ja tekivät hyvin kauppansa. Myös kyläkirjaamme saimme myytyä ”oopperatarjouksena”. Ja itse oopperahan oli esityksenä upea.

Koululla pidettiin kyläilta 11.9.2017 teemalla arjen ympäristöteot. Illan vieras Timo Reko kertoi terveisiä Pohjois-Karjalan kyliltä. Ennen luentoa ja keskustelua oli biohiiletys näytös kulun pihalla.

19.9.2017 kahvikamariakaan polkaistiin käyntiin Säräisniemeä esittelevän lehtisen ja opastaulujen suunnittelu yhteistyössä Rokua  Geoparkin ja Oulujärvi Leaderin kanssa, vetäjänä Mikko Kiuttu.

TALOUS

Jäsenmaksua keräsimme 10€ / talous. Maksun saimme 57 taloudelta. Kunnan vuosiavustusta saatiin  400€ ja runomaratonin kuluihin kohdeavustusta 500€. Kunta järjesti teltan oopperakahvitukseen kirkon pihalle. Kyläoopperan kahvitus tuotti 1356 €.

Perinteiset tulonlähteet olivat edelleen tapahtumien myynti- ja arpajaistuotot, kahvikamaritulot ja tuotteidemme myyntitulot. Kyläkirjoista tehtiin edullinen oopperatarjous. Tuotteitamme; kortteja, mukeja ja kasseja on myynnissä myös Ruununhelmessä.

Menopuolella olemme edelleen pitäneet tiukkaa menokuria. Suurin kuluerä on laajakaistakulut. Sille saamme jnvn katetta tarjoamalla etätyömahdollisuutta koulun tiloissa.

MUISTAMISET

Entisen johtokuntamme jäsenen Paavo Haatajan muistoa kunnioitimme adressilla, joka postitettiin hänen omaisilleen.

Yrittäjä Eino Paakkari täytti 70v. ja häntä muistimme Säräisniemen standaarilla hänen juhlissaan 1.4.2017. Toimitimme perille myös kyläläisten yhdessä keräämän rahalahjan.

Kunnanjohtaja Tytti Määttää muistimme standaarilla joulujuhlassamme hänen siirtyessään Kuhmon kaupungin johtajaksi.

Vielä vuoden lopussa meidät yllätti suru-uutinen, joka kertoi johtokunnan jäsen Jouni Nurkkalan kuolemasta. Hänen muistoaan kunnioitimme omaisille lähetetyllä adressilla.                    

TIEDOTTAMINEN JA LEHDISTÖ

Kyläsivujemme päivitysvastuu vaihtui vuoden mittaan takaisin  Matti Haatajalle. Kyläkirjeitä jaettiin vain yksi. Tietoa jaettiin suullisesti kahvikamareilla. Tapahtuma- ja kokousilmoitukset ovat olleet Tervareitin seurapalstalla, vuosi- ja syyskokouksista myös maksettu ilmoitus Tervareitissä. Runomaratonista ilmoitettiin laajalti seinäilmoituksin.    

Tervareitti-lehti julkaisi  urheilutuloksia palstalla iloisen talvipäivän kisojen tulokset.21.3.2017.  4.4.2017.lehdessä oli etusivun juttu kiisken pilkinnän SM-kisoista. Tapahtumakalenterissa 23.5. tiedotettiin runomaratonistamme ja 9.6. runomaratonista oli puolensivun juttu. 13.6.2017  kerrottiin Säräisniemen kyläkävelyistä. 16.6. oli tervatappuroissa esityksestä ihastuneen kuulijan kiitokset  runomaratonista.  27.6 oli Tervareitissä kerrottu puoli sivua Henrik ja Laura kyläoopperasta ja 11.8. koko sivu samasta aiheesta. Kaleva kertoi 14.8. 2017 koko aukeamalla kyläoopperasta, Säräisniemen historiasta ja  kylän tapahtumista. 22.8.Tervareitin tapahtumakalenteri kertoi vielä mm. syysmarkkinoistamme.

Hyväksytty vuosikokouksessa 8.4.2018

Toimintakertomus 2016

Kalenteri