Säräisniemen Väärti

Säräisniemen kyläyhdistys ry teki syksyllä 2008 päätöksen ottaa käyttöön arvonimen, jolla palkitaan merkittävällä tavalla ansioituneita säräisniemeläisiä. Useista kylän historiaan liittyvistä nimistä arvonimeksi valittiin Väärti. Mm. kirkkoväärti on aikoinaan ollut kirkon omaisuuden hoitaja ja samalla väärti-sanalla on merkitys: olla sen väärti, arvoinen. Näin päädyttiin arvonimeen Säräisniemen Väärti.

Väärtin arvonimi voidaan myöntää kyläläiselle, joka on ansioitunut työssään Säräisniemen hyväksi. Arvonimi voidaan myöntää myös muualla asuvalle henkilölle, joka on toiminnallaan tehnyt Säräisniemeä tunnetuksi tai toiminut muuten Säräisniemen hyväksi.

Päätökset arvonimen saajista tekee Kyläyhdistys. Kyläläiset voivat tehdä kyläyhdistykselle ehdotuksia henkilöistä, jotka heidän mielestään ansaitsevat tämän Säräisniemen kylän korkeimman arvonimen.

Väärtiä ei valita määräajoin, vaan tarpeen mukaan. Säräisniemen Väärti arvonimi on elinikäinen, aiemmin valitut Väärtit eivät menetä arvonimeään uuden tullessa valituksi. Väärtin arvon tunnuksina ovat sauva ja kunniakirja.

Ensimmäinen Säräisniemen Väärtin arvonimi myönnettiin 8.12.2008.

 

                                           

Kuvat Heikki Lehtovuori                                                                                                                                                  

Ensimmäinen Säräisniemen Väärti Matti Haataja                          Toinen Säräisniemen Väärti Helinä Kyllönen.

 

27.2.2011 myönnettiin toinen Säräisniemen Väärtin arvonimi kyläyhdistyksen pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Helinä Kyllöselle. Kuvassa kyläyhdistyksen varapuheenjohtaja Lea Lehtovuori, ensimmäinen Väärti Matti Haataja ja yhdistyksen taloudenhoitaja Juhani Jäälinoja ojentavat uudelle Säräisniemen Väärtille Helinä Kyllöselle kunniakirjan, kylän standaarin sekä tällä kertaa arvon tunnuksena annetun kylän avaimen.

 

Kuva Heikki Lehtovuori

Kolmas Säräisniemen Väärti Paavo Karppinen


Varapuheenjohtaja Lea Lehtovuori, kolmas Säräisniemen Väärti Paavo Karppinen, puheenjohtaja ja toinen Säräisniemen Väärti Helinä Kyllönen sekä taloudenhoitaja Juhani Jäälinoja.

Kalenteri