Painuanlahti

Painuanlahti on Säräisniemen kainalossa sijaitseva Oulujärven lahti, joka kuuluu Natura-suojelun piiriin.

Siikajoen matkaajat tulivat Veneheitosta Neittävänjoen vartta Porrassuolle, jonne oli tehty pitkospuut, portaat, siitä nimi Porrassuo. Kun matkaajat jatkoivat matkaansa Säräisniemeä kohti, polku laski Pirunkalliolta lahtea kohti, jolloin kulkijoista näytti kuin lahti olisi alkanut painua Oulujärveen. Siitä sai Painuanlahti nimensä

 

Painuanlahti lintuvesistönä

Painuanlahti on Kainuun alueen lajirikkain (yli 200 lajia) luonnonvarainen vesistö. Ainoastaan Otanmäen lintualtaalla on tavattu enemmän lintulajeja. Harvinaisempina lintulajeina mainittakoon kaulushaikara, ruskosuohaukka ja erikoisen runsaasti punajalkavikloja.

Painuanlahden matalat rantalietteet ovat kevät- ja syysmuuton aikana kahlaajien lepo- ja ruokailupaikkoja. Kahtena vuonna on kylän rannassa ja Kontikkopäässä tehty ruoppaustöitä, jossa tiheää ruovikkoa ja pajupehkoja on poistettu juurineen. Tarkoituksena on ollut lisätä kahlaajille ja vesilinnuille sopivia lietteitä. Olemme saaneet todeta, että hyväkään suunnitelma ei aina toimi, kun emme ole voineet vaikuttaa Oulujärven vedenkorkeuteen ja juoksutuksiin. Korkealla oleva kevätvesi kaventaa lietealueet lähes olemattomiin.

 

Painuanlahden hoito- ja käyttösuunnitelma

Painuanlahden hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on turvata Painuanlahden  luontoarvot sekä mahdollisuuksien mukaan myös parantaa niitä. Suunnitelmassa pyritään myös sovittamaan yhteen luonnonsuojelun ja muun maankäytön, esim. virkistyskäytön tarpeet ja tavoitteet. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä Ympäristökeskuksen, Vaalan kunnan, alueen kalavesien osakaskuntien, jakokunnan, kylällä toimivien yhdistysten, Kainuun lintutieteellisen yhdistyksen, Metsähallituksen ja Oulujärven säännöstelijän kanssa.

Kalenteri