Kiveksen rosvot

"Oulujärvi lienee Suomen sisävesistä ainoa, jolla on todistettavasti harjoitettu merirosvousta. Oikea ilmaus olisi tietenkin järvirosvous, mutta se ei ilmaise heti, mistä on kysymys, joten asiasta käytetään tässä yhteydessä ilmaisua merirosvous. Asialla olivat kovaluontoiset Kiveksen rosvot, jotka nälkävuosien aikana 1860-luvulla saalistivat Oulujärven ulapoilla pahaa aavistamattomia tervansoutajia ja muita järvellä liikkujia sekä rantakylien tilallisia."

Reijo Heikkinen kirjassaan Oulujärvi

Kalenteri