Varisjoki

Kivesjärvestä laskee noin 3 kilometriä pitkä Varisjoki kolmen kosken kautta Oulujärveen. Yläjuoksulla, Hakasuon kylällä, oleva Ruukinmyllykoski on helpoimmin saavutettava kalapaikka. Hakasuon historiallinen myllyn piha sopii kalareissun etappipaikaksi ja siinä on tilaa auton pysäköintiin. Myllyn tuntumassa pohjoisrannalla on RKTL:n tutkimuslaitos. Laitoksen kohdalla pohjoisranta on rauhoitettu. Etelärannalla kulkee kalastajien polkuja ja kyläyhdistyksen luonto- ja kotiseutupolku. Korkean kuusikon keskellä virtaava  joki on noin 10 metriä leveä. Keskijuoksulla kuohuu jyrkkä Hotellinkoski, jonka yli johtaa kävelysilta.

Hotellinkosken polun varressa ovat vanhan ruukin rauniot. Alueen erikoislaatuista kasvillisuutta ja geologiaa on esitelty kotiseutupolun varren opastetauluissa.

Varisjoki on Oulujärven merkittävin vapaana virtaava taimenjoki. Ajoittain joesta voi saada komeita vaellustaimenia. Myös järvilohi kuuluu Varisjoen saaliskaloihin. Koskien yleisin saaliskala on taimen. Pyyntikokoisia taimenia istutetaan jokeen useita kertoja kauden aikana.Perholalastajien saaliiksi voi jäädä harjus ja ajoittain koskiin vaeltaa siikoja.

Lue lisää kalastuksenhoidosta, luvista yms.

 

 

 

Kalenteri