Kiveksen ruukki

Kiveksen harkkohytin perusti Oulun läänin lääninkamreeri Carl Gustaf Bergbom 1852 Vaalan Myllyrannassa sijainneen kaksipiippuisen harkkohytin ja kankirautapajan apuhytiksi. Kivesjärven rauta oli vähärikkistä, eikä sitä vaivannut kylmänhauraus. Piirustukset kaksipiippuista harkkohyttiä varten laati vuorimekaanikko Ahlström ja hytin rakensi kesällä 1948 rakennusmestari Strömberg. Ruukki sijaitsi  nykyisen Hakasuon myllyn tietämillä.

Raudan valmistuksessa syntyi kuonaa huomattavia määriä. Myllyn lähellä on kolme kumpua, jotka ovat syntyneet kuonasta eli slagista.

Rautahyttien toiminta kesti vuodesta 1852 vuoteen 1859, jolloin ne kannattamattomina lopetettiin ja ruvettiin rakentamaan masuunia Hotellinkoskelle.

Joen länsirannallla, sillan pohjoispuolella oli paja. Kun uutta siltaa rakennettiin v. 1968, jouduttiin paja hävittämään ja metrien paksuiset hiilikasat tasaamaan puskutraktorilla penkkaan.

 

Lue lisää aiheesta:

Keränen Jorma, Kainuun asuttaminen. Studia historica Jyväskyläensia 28. Keuruu 1984

Keränen Jorma, Paltamon seurakunnan historia. Kiuruvesi 1977

Turpeinen Oiva, Kainuun historia II. Kaskeaminen ja asutus. Kajaani 1985

Leinonen Olavi, Kiveskoski, Paltamo 1996

Kalenteri