Kivesjärvi

Kivesjärven synnystä taru kertoo, että muinoin Kivesvaaralla asustellut hiisi oli vihastunut kristinuskon tuloon ja suutuspäissään raapaissut kourallisen maata Kivesvaaran kupeelta ja viskannut sen Oulujärveen. Tästä hiiden kourallisesta on syntynyt Manamansalo. Maan ottopaikalla sijaitsee Kivesjärvi ja sen saarien paikalla on Manamansalon lammet.

1800- luvulla nostettiin Kiveksen ruukkia varten järvimalmia eli hölmää pitkävartisilla kauhoilla Kivesjärvestä Hangonsaaren ja Peltosaaren väliltä.

Kivesjärvi on n. 10 km pitkä ja enimmillään n. 5 km leveä. Syvimmillään se on 12 m syvä. Järvessä on paljon saaria ja luotoja. Järvi laski ennen Alanteenlahden kautta Oulujärveen, mutta 1800-luvun alkupuolella tapahtuneessa vesireittien kunnostustöissä vesi ryöstäytyi ja Kivesjärven pinta laski 2 metriä. Samalla syntyi Varisjoki. Varisjoessa oli ennen uiton ja kalanviljelylaitoksen  suorittamia vesistötöitä kymmenisen koskea, mutta nyt vain kolme. Kives- ja Oulujärven korkeusero on 12 metriä.

Kivesjärvessä sijaitsee Virpelänniemi, josta Pekka Halonen maalasi 1895 taulun Neiet niemien nenissä. Kivesjärvelle sijoittuvat myös Halosen taulut Syysmaisema (1895) sekä Vainolaista vastaan (1896).

Kainuun ympäristökeskuksen tekemien mittausten perusteella järven veden laatu kuuluu toiseen luokkaan eli on hyvä. Vesialue on lähes luonnontilainen, mutta lievästi rehevöitynyt tai selvästi humuspitoinen. Paikallisesti rajoittuneita leväesiintymiä löytyy satunnaisesti. Vesistö soveltuu hyvin eri käyttömuotoihin.

Järven kalakanta on runsas ja monipuolinen. Urheilukalastajalle on haukea ja kuhaa tarjolla runsaasti. Verkkopyytäjä saa syksyisin muikkua. Ahven- ja särkikanta on ehkä liiankin runsas aiheuttaen rehevöitymistä. Myös lohikaloja ja siikaa on istutettu vuosikymmenien ajan, mutta niiden luontainen lisääntyminen ei ole onnistunut toivotulla tavalla.

Länsirannantien varrella, Mustolanlahdessa, on Kainuun ympäristökeskuksen rakentama grillikota, joka on kaikkien vapaassa käytössä. Kodan rannassa on veneenlaskupaikka.

Kesäasukkaat ovat rakentaneet Kivesjärven rannat, mutta saarissa on vielä vapaata rakennusoikeutta. Sijainniltaan Kivesjärvi on kohtuullisen työssäkäyntimatkan päässä Kajaanista.

Kalenteri