Vuokki

Vuokki sijaitsee Suomussalmen kunnan itäosassa. Vuokki on pääosin erämaata, lukuisia järviä ja koskia. Vuokissa on myös vanhaa metsää ja luontoarvoiltaan merkittäviä alueita, joita suojelemaan on perustettu Murhisalon ja Malahvian Natura-alueet ja niitä yhdistävä Yli-Vuokin virkistysmetsä. Yli-Vuokissa kulkee myös vanha laukkukauppiaiden kulkureitti, Vuokin vienan reitti. Vuokin keskus, Ala-Vuokin kylä, sijaitsee Vuokkijärven rannalla. Järvi halkoo Ala-Vuokin kylän rannat. Vuokin- ja Järvelänranta yhdistyivät kiinteästi toisiinsa vuonna 1999, kun järven yli kulkenut lossi korvattiin kiinteällä sillalla. Vuokinrannan puolella sijaitsee kylän ainoa kauppa ja Järvelänrannan puolella kylän kirkko.

Suomussalmen vaakunan pärevalkeat kuvaavat Suomussalmen neljää kantataloa, jotka ovat sijainneet Vuokin alueella.

Yli-Vuokin kylä rajoituu idässä valtakunnanrajaan, pohjoisesta siten että Yli-Vuokkiin kuuluvat Hukkalampi, Lomanpuron Hevosvaaran palsta 3:1, Pehkolan tila ,Hevosvaaran kantatila, Lisä-Kukkulan tila, Harjun kantatila, Tapion tila, Kuivikon tila, Saarivaaran kylän kantatilat sekä etelässä Kuhmonraja.

Ala-Vuokin kylä rajoittuu idässä Yli-Vuokin rajaan ja valtakunnanrajaan, Ala-Vuokkiin kuuluvat Raatteenkylä ja pohjoisesta siten että Pieni-kivijärven eteläosa, Saarilehdon tila, siitä etelään kaikki Puraksentien varessa olevat tilat Jänismaan tila, Koistilan tila, Saukon tila, Eskolanvaaran tila, Virran tila, Kaskelan tila, Lehtolan tila Varpulan tila, Katajan tila, Rintelän tila, Rajalan tila, Lokki-Teerisuon alue sekä etelässä  Hyrynsalmen ja Kuhmon raja.

Kalenteri