Vuokin kalaveden osakaskunta

Pinta-alaa:  3 389 hehtaaria

Tiedustelut
Ville Hauhia, p. 050 538 6229, ville.hauhia (at) gmail.com
Pauli Heikkinen, p. 0400-373 415


Kalastuskunnalla on laajat vesialueet Vuokkijärvessä, mutta kalastaja tulee huomioida säännöstellyn järven entisillä rannoilla olevat useat yksityisvesialueet. Myös Yli-Vuokissa mm. Salmijärvessä, Palojärvessä, Aittojärvessä, Viiankijärvessä, Murhijärvessä ja Hietajärvessä on kalastuskunnan vesiä. Vuokkijärven eteläpuolella Jumaliskylällä sekä pohjoisessa Purasjärvellä sijaitsee kalastuskunnan vesiä. Kalastuskunta myy alueilleen viehe- ja pyydysyksikkölupia. Vuokkijärveen laskee useita jokia, joilla oleville vesilleen kalastuskunta myy koskikalastuslupia. Kookkaimmat koskialueet ovat Yli-Vuokin alimmat kosket Kiuaskoski, Haapokoski ja Haaponiva. Pienempiä jokia ovat mm. Keskisenjoki ja Jumalisjoki.

Kalastusluvat osakaskunnan vesiin ja lisätietoja:

www.vuokinosakaskunta.net

 

Kalenteri