Arja Huovinen

Arja Huovinen no: XIII tulee Leppävirran Soinilansalmelta

Arja Huovinen Leppävirralta valittiin XIII Valtakunnan viralliseksi Kylähulluksi 8.7.2015. Hän on syntynyt ja kasvanut Leppävirran Oravikosken kaivostaajamassa. Nuoruusvuosien opinnot veivät pois Leppävirralta, mutta paluu takaisin oli itsestään selvyys. Arja asui puolisonsa Pekan kanssa Leppävirran kirkonkylällä ja Pekan kotikylällä Soinilansalmella oli heidän kesämökki. Vuonna 1992 heistä tuli soinilansalmelaisia, kun omakotitalo valmistui kesämökin pihapiiriin.

Arja Huovinen on ollut aktiivisesti mukana Soinilansalmen kylätoimikunnassa ja kyläyhdistyksessä vuodesta 1992. Kylätapahtumien järjestämisen, kylätalon kunnostamisen ja muun kylätoiminnan organisoimisen ohella Huovinen on toiminut kylänsä edustajana Maa- ja metsätalousministeriön "Kyläsuunnitelmat osana kehittämistyön arkea" –tutkimuksessa, johon mukaan valittujen kylien tärkeimpänä kriteerinä oli mm. toiminnallinen aktiivisuus. Soinilansalmi on valittu valtakunnalliseksi Vuoden kyläksi vuonna 2013 Huovisen toimiessa kyläyhdistyksen puheenjohtajana. Soinilansalmen kyläyhteisössä toimiminen on muovannut.

Huovisen kylien ja maaseutualueiden puolestapuhujaksi. Huovinen on ollut liikkeellepaneva voima myös Leppävirran kyläneuvoston perustamisessa ja toiminnassa. Kyläneuvosto voitti viime syksynä vuoden 2014 Demokratiapalkinnon yleisöäänestyksen.

XIII Kylähullu- Arja haastaa kaikki arvioimaan omia asenteitamme, valintojamme: ”On aika toimia, sillä meidän tekemisillä ja tekemättä jättämisillä on vaikutusta millaisen Suomen jätämme hoidettavaksi seuraaville sukupolville. Vastuu ei kuitenkaan ole pelkästään kylähulluilla. En yksin minä kylähulluna eikä pelkästään kaikki kylähullut, vaan me ihan kaikki – sinä ja minä – yhdessä, voimme luoda hyvät perustukset tulevaisuuden maaseudulle ja kylille.”

Valintaraadin mukaan Arja Huovinen täyttää erinomaisesti kaikki Valtakunnan kylähullulle vaadittavat kriteerit.

 

Kalenteri