Heikki Takkinen

Heikki Takkinen, joka on toiminut aloitteellisesti ja luovasti Käpylän kylämäisessä yhteisössä. Heikki on tehnyt pitkäjänteisesti ja monipuolisesti työtä erityisesti Käpylän nuorison parissa. Hän on Käpylän Yhdyskuntaklubin kantava voima ja on voimallisesti ja neuvokkaasti puolustanut Käpylän palveluita lakkautusten ja leikkausten uhatessa.

Hän on ansioistaan saanut tunnustusta mm. arvostavan nimityksen "vuoden kylähullu Suomessa 2002". Valtikka siirtyi lauantaina 13.06.2012  Muoniosta Helsingin Käpylään. Seitsemäs kylähullu on Yleisradion Noppa ja Opinportti -ohjelmasta tuttu Heikki Takkinen. Kylähullun titteli julkistettiin Kylät kohtaavat Kalotilla -tapahtumassa Muoniossa.Takkisen televisiotyö ei Kylähullutoimikunnan puheenjohtajan Hilkka Vanhapihan mukaan liity valintaan, toisin kuin hänen työskentelynsä Käpylän nuorten ja heidän vanhempiensa parissa. Takkisen ansiot täyttävät valtakunnan kylähullun kaikki kriteerit: Ennakkoluuloton ja kekseliäs vapaaehtoistyö, johon kylähullu itse uskoo. Valtakunnan kylähullun arvonimi siirtyi Takkiselle Vanhapihalta.

Kalenteri