Valtakunnan Virallisten Kylähullujen Kilta ry

Valtakunnan Virallisten Kylähullujen Kilta ry

Valtakunnan kylähullut toimivat suomalaisen kylätoiminnan tiennäyttäjinä, tulevaisuuden väkevinä visioijina. Meidät on valittu valtakunnan julkiseesa haussa vuodesta 1991 lähtien. Meidän toimintaamme kuvaavat sanat luovuus, sosiaalinen vastuu, kotiseutuhenki ja vahva tuloksellinen toiminta. Haluamme tuoda esille huolemme ja näkemyksemme yhteiskunnallisista asioista, jotka koskettavat tämän päivän  kylien hyvinvointia ja tulevaisuutta.

Kilta ottaa selvää asioista kokoontumalla eri puolilla Suomea. Kuten ymmärrätte keskustelu kokouksissa on värikästä ja luovuushakuista ja hauskaa. Kilta ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin lähetymällä eri kohderyhmiä.Valtakunnan Virallisten Kylähullujen Kiltaan kuuluvat ainoastaan Viralliset Kylähullut. Tarvittaessa Kilta voi kuulla asiantuntijoita.

Kilta rekisteröityi vuonna 2018, rekisteröintipäivä oli 12.2.2018. Yhdistys toimii yleishyödyllisesti ja yleiseksi hyväksi edistämällä toiminnallaan yhteisöllisyyttä, yhteishenkeä ja tasa-arvoa eri toimijoiden välillä yhteiskunnassa.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä vahvistajana ja innostajana kilvoittelemaan suomalaisen kotiseutuhengen- ja perinteen sekä kulttuurin säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Yhdistys toimii myönteisten elämänarvojen ja terveiden elämäntapojen puolestapuhujana. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää valtakunnallisesti maaseudun, kylien, eri yhteisöjen asukkaiden sosiaalista hyvinvointia ja kannustaa yhteistyöhön ja yhteisöllisyyteen.

Tällä hetkellä Killan puheenjohtajana toimii Valtakunnan viimeiseksi valittu kylähullu,  kylähullu no: XV Jukka Naukkarinen.

Kalenteri