Valtakunnan Virallisten Kylähullujen Kilta ry

Alkuvuosina Valtakunnan Viralliset Kylähullut olivat kirjanneet suunnitelmaansa, että he toimivat neuvoa antavana Delegaationa ja kuudennen Kylähullun valinnan jälkeen Delegaatio muuttuu Killaksi. Tällä hetkellä Valtakunnan Virallisten Kylähullujen Kilta on rekisteröity yhdistys, virallinen rekisteröintipäivämäärä on 12.2.2018.

Jäseninä voivat olla vain julkisen haun kautta valitut Viralliset Kylähullut.

Valtakunnan Virallisten Kylähullujen Kilta ry:n tarkoituksena on toimia jäsentensä vahvistajana ja innostajana kilvoittelemaan suomalaisen kotiseutuhengen- ja perinteeen sekä kulttuurin säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Yhdistys toimii myönteisten elämänarvojen ja terveiden elämäntapojen puolestapuhujana. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää valtakunnallisesti maaseudun, kylien, eri yhteisöjen asukkaiden sosiaalista hyvinvointia ja kannustaa yhteistyöhön ja yhteisöllisyyteen. Killalla on edustaja Suomen Kylät ry:n kyläjaoksessa ja Killan puheenjohtaja toimii edustajana kyläjaoksessa.

Valtakunnan kylähullut toimivat suomalaisen kylätoiminnan tiennäyttäjinä, tulevaisuuden väkevinä visioijina. Toimintaa kuvaa hyvin sanat; luovuus, sosiaalinen vastuu, kotiseutuhenki ja vahva tuloksellinen toiminta. Haluamme tuoda esille huolemme ja näkemyksemme yhteiskunnallisista asioista, jotka koskettavat tämän päivän kuntien ja kylien hyvinvointia ja tulevaisuutta. Me ottamme  selvää asioista ja kuulemme asiantuntijoita. Kilta ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin lähestymällä eri kohderyhmiä sekä tekemällä vetoomuksia ja kannanottoja.

Killan jäsenet kokoontuvat yhteen eri puolilla Suomea ja tutustuvat kyseisen paikkakunnan eri kohteisiin ja tapaavat alueen toimijoita. Kokoontumisten yhteydessä Kilta pitää kokoukset sääntöjensä mukaisesti. Kun on kyse Valtakunnan Kylähulluista, niin kokousten keskustelu on värikästä ja luovuushakuista sekä hauskaa.

Tällä hetkellä XVI. Valtakunnan Virallinen Kylähullu Anita Sievänen toimii Killan puheenjohtajana, varapuheenjohtajana toimii XV. Kylähullu Jukka Naukkarinen ja sihteerinä XIII. Valtakunnan Virallinen Kylähullu Arja Huovinen.

 

Ohessa keskeisiä vetoomuksiamme

Vetoomus hallitukselle 27.02.2013
Vetoomus Henna Virkkuselle 26.05.2012
Valtakunnan kylähullut  Iitin Vuolenkosken kylällä 25.-26.6.2009

Kalenteri